Ilmoitukset jäsenille

Valiokunnat käyttävät ilmoituksia jäsenille antaakseen jäsenilleen sellaisia tietoja, joita varten ei ole omaa asiakirjatyyppiä. Näitä ovat esimerkiksi yhteenveto valtuuskuntavierailusta, kokous asiantuntijan kanssa, kysymykset komission jäsenelle tai vastaanotetut vetoomukset sisältävä julkaisu.
Kaikki saatavilla olevat ilmoitukset jäsenille löytyvät hakutoiminnon avulla.

Mode d'affichage des résultats
 

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

Asiakirjat :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

LUONNOS VALTUUTUKSEKSI toimielinten välisiin neuvotteluihin - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa

Päivämäärä : 12-12-2012

Viite :

LIBE_CM(2012)501980 PE 501.980v01-00
LIBE

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa LIBE/7/07972

Asiakirjat :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

LUONNOS VALTUUTUKSEKSI toimielinten välisiin neuvotteluihin - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamisesta

Päivämäärä : 12-12-2012

Viite :

LIBE_CM(2012)501991 PE 501.991v01-00
LIBE

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa LIBE/7/07977

Asiakirjat :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

LUONNOS VALTUUTUKSEKSI toimielinten välisiin neuvotteluihin - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa

Päivämäärä : 12-12-2012

Viite :

LIBE_CM(2012)502026 PE 502.026v01-00
LIBE

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa LIBE/7/07985

Asiakirjat :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ESITYSLISTALUONNOS - Keskustelu EU:n toimielinten, elinten ja laitosten asiakirjojen saamisesta tutustuttavaksi Lissabonin sopimuksen jälkeen

Päivämäärä : 27-05-2010

Viite :

LIBE_CM(2010)442827 PE 442.827v03-00
LIBE

Asiakirjat :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  NOTICE TO MEMBERS - DIRECTORATE- GENERAL FOR INTERNAL POLICIES POLICY DEPARTMENT C: CITIZENS' RIGHTS AND CONSTITUTIONAL AFFAIRS ROUND TABLE HOSTED BY THE COMMITTEE ON CIVIL LIBERTIES, JUSTICE AND HOME AFFAIRS WITH THE PARTICIPATION OF THE NATIONAL PARLIAMENTS AND THE ODYSSEUS ACADEMIC NETWORK 26 APRIL 2010 TOWARDS A COMMON EUROPEAN ASYLUM SYSTEM: EXPLANATORY NOTE

Päivämäärä : 19-04-2010

Viite :

LIBE_CM(2010)440099 PE 440.099v02-00
LIBE

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa LIBE/7/02544

Päivän lähetykset
 
Tänään ei lähetyksiä  
Multimediakirjasto
 
Tervetulotoivotus
 
 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (LIBE) on vastuussa suurimmasta osasta sellaisten politiikkojen oikeudellista ja demokraattista valvontaa, jotka liittyvät Euroopan unionin muuttamiseen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeksi (SEU 3 art.). Nämä politiikat liittyvät perusvapauskirjan toteuttamiseen EU:n alueella ja Euroopan kansalaisuuden vahvistamiseen.
 
Euroopan unioni tekee työtä tällä alueella jäsenvaltioiden, niiden kansallisten parlamenttien sekä oikeus- ja kansalaisyhteiskunnan yhteisellä sitoumuksella. Tämän vuoksi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueesta voisi tulla EU:n uuden oikeusjärjestyksen ydin Lissabonin sopimuksen jälkeen, samalla kun noudatetaan kansallisia oikeusjärjestyksiä täysimääräisesti (SEUT 67 art.).
 
Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on hyväksytty monivuotinen strategia (ns. Tukholman ohjelma ajanjaksolle 2010–2014). Siinä esitettiin useita strategisia oikeudellisia ja operatiivisia tavoitteita, jotka koskivat muun muassa kansalaisuutta, avoimuutta, tietosuojaa, syrjinnän torjuntaa, liikkumisvapauden myöntämistä, rajavalvontaa, maahanmuuttoa, turvapaikan myöntämistä sekä oikeudellista ja poliisiyhteistyötä.
 
Jotta nämä tavoitteet saavuttaisiin helpommin näin herkillä aloilla, onnistumisen edellytyksenä on EU:n toimielinten, jäsenvaltioiden ja Euroopan kansalaisten keskinäinen luottamus ja aktiivinen osallistuminen. LIBE-valiokunta tekee omalta osaltaan kaikkensa hedelmällisen vuoropuhelun luomiseksi näiden kaikkien tärkeimpien osapuolten välillä, niin että perussopimusten ja perusoikeuskirjan tavoitteet voidaan saavuttaa kokonaan.
 
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR