Yleinen haku

Haku

Tulokset : 5

TARKISTUKSET 36 - 178 - Mietintöluonnos Verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estäminen

25-02-2019 LIBE_AM(2019)636146 PE636.146v02-00
LIBE

Daniel DALTON

TARKISTUKSET 360 - 753 - Mietintöluonnos Verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estäminen

25-02-2019 LIBE_AM(2019)636147 PE636.147v02-00
LIBE

Daniel DALTON

TARKISTUKSET 179 - 359 - Mietintöluonnos Verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estäminen

25-02-2019 LIBE_AM(2019)636150 PE636.150v02-00
LIBE

Daniel DALTON

MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä

21-01-2019 LIBE_PR(2019)633042 PE633.042v01-00
LIBE

Daniel DALTON

Tarkistusten jättämisen määräaika : 18-02-2019