Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattaminen ja käyttö

2018/0103(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
LIBE

[S&D]

vastaava

Täytäntöönpanopäätös hyväksynnän antamisesta sille, että Eurojust tekee Eurojustin ja Serbian välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen

2019/0807(CNS) * Kuulemismenettely
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

vastaava

Neuvoston täytäntöönpanopäätös ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Irlannin kanssa

2019/0806(CNS) * Kuulemismenettely
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

vastaava

Eurooppalainen raja- ja merivartiovirasto: aitoja ja väärennettyjä asiakirjoja verkossa koskeva FADO-järjestelmä (False and Authentic Documents Online) ja neuvoston yhteisen toiminnan 98/700/YOS kumoaminen

2018/0330B(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

vastaava

Euroopan raja- ja merivartioviraston Bosnia ja Hertsegovinassa toteuttamia toimia koskevan Euroopan unionin ja Bosnia ja Hertsegovinan välisen sopimuksen tekeminen

2019/0060(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
LIBE

Bettina VOLLATH [S&D]

vastaava

Euroopan raja- ja merivartioviraston Montenegrossa toteuttamia toimia koskeva Euroopan unionin ja Montenegron välinen asemaa koskeva sopimus

2019/0043(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
LIBE

Bettina VOLLATH [S&D]

vastaava

Rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/616/YOS ja sen liitteen sekä laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditoinnista tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS tiettyjen säännösten soveltamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekeminen

2019/0013(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

vastaava

Rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/616/YOS ja sen liitteen sekä laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditoinnista tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS tiettyjen säännösten soveltamisesta tehty Euroopan unionin ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välinen sopimus

2019/0012(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

vastaava

Muihin EU:n tietojärjestelmiin pääsyn edellytykset sekä asetuksen (EU) 2018/1862 ja asetuksen (EU) yyyy/xxx [ECRIS-TCN] muuttaminen

2019/0001(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
LIBE

vastaava

Muihin EU:n tietojärjestelmiin pääsyn edellytykset ETIAS-järjestelmän tarkoituksia varten sekä asetuksen (EU) 2018/1240, asetuksen (EY) N:o 767/2008, asetuksen (EU) 2017/2226 ja asetuksen (EU) 2018/1861 muuttaminen

2019/0002(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
LIBE

vastaava