Etusivu

 
Tuoreimmat uutiset
 
Next meeting and additional information

The next Committee meeting will take place on:
 
  • Wednesday 3 December from 15.00 to 18.00 and
  • Thursday 4 December from 9.00 to 12.30 and 15.00 to 18.30, in room Paul-Henri Spaak PHS 4B001, Brussels
 
Additional information:
 
Briefings on commitments made at the hearing of KARMENU VELLA, Commissioner for Environment, Maritime and Fisheries, are now published.
 
 

   
 
Kohokohdat
 
Hearing on the Oyster Industry in Europe: Challenges for producers

On 6 November 2014, the PECH Committee held a  hearing with representatives of the oyster industry and scientific experts in the field. The hearing focused on revisiting the current state of the oyster sector in Europe and the challenges that the producers face, specifically issues concerning oyster health and the actions which need to be taken to ensure a better future for the oyster industry.
 

   
 
Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:
 
1.    yhteisen kalatalouspolitiikan harjoittaminen, kehittäminen ja hallinnointi;
 
2.    kalavarojen säilyttäminen, tällaisia resursseja hyödyntävien kalastusmuotojen ja -laivastojen hallinnointi sekä merentutkimus ja soveltava kalastustutkimus;
 
3.    kalatalous- ja vesiviljelytuotteiden yhteinen markkinajärjestely sekä niiden jalostaminen ja markkinointi;
 
4.    kalataloutta ja vesiviljelyä koskeva rakennepolitiikka, mukaan lukien kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineet ja varat näiden alojen tukemiseksi;
 
5.    kalastustoimintaa koskeva yhdennetty meripolitiikka;
 
6.    kestävää kalastusta koskevat kumppanuussopimukset, paikalliset kalastusjärjestöt sekä kalastusalaa koskevien kansainvälisten velvoitteiden täyttäminen.
 
 
Päivän lähetykset
 
Tänään ei lähetyksiä  
Multimediakirjasto
 
Tervetuloa
 
 

Hyvät kollegat
 
Tällä sivustolla on kalatalousvaliokunnan toimintaan liittyviä asiakirjoja ja tietoja, muun muassa esityslistat ja muita kokousasiakirjoja, kuukausittain ilmestyvä uutiskirje "Trawler" sekä erilaisia valiokunnan julkisiin kuulemisiin liittyviä kannanottoja ja tietoja. Sivuston etusivulla esitellään myös valiokunnan toiminnan keskeisimpiä seikkoja, joita päivitetään säännöllisesti.
 
Kahdeksannella vaalikaudella valiokunnan toiminnassa keskitytään epäilemättä yhteisen kalastuspolitiikan uudistukseen, johon Euroopan parlamentti on täysimääräisesti osallistunut viime kuukausien aikana. Kalastuspolitiikassa on sovitettava yhteen eri intressit, jotta voidaan varmistaa meriympäristön, kalakantojen, kalastajien, kalastukseen liittyvän teollisuuden sekä rannikkoyhteisöjen elinkelpoisuus pitkällä aikavälillä. Tähän uuteen kunnianhimoiseen politiikkaan liittyy monia haasteita, joihin EU:n toimielimet ovat päättäväisesti sitoutuneet vastaamaan.
 
Tiedottamalla kansalaisille asianmukaisesti poliittisten päätösten valmistelusta voidaan myötävaikuttaa poliittisten päätösten tekemiseen. Olen vakuuttunut, että kyseinen internetsivusto on hyödyllinen, sillä se tarjoaa selkeämmän kuvan kalatalousvaliokunnan päivittäisestä toiminnasta.
 
Alain Cadec
Puheenjohtaja