Etusivu

 
Tuoreimmat uutiset
 
Next meeting of the Committee on Fisheries (PECH)

The next meeting will take place on:
 
  • Wednesday 5 November from 15:00 - 18:30 and Thursday 6 November from 9:00 - 12:30 and 15:00 - 18:30
  • in room Paul Henri Spaak  - PHS 5B001
 
Members are kindly reminded to bring their voting card for this meeting.
 
Please note that contrary to what the meeting agenda indicates, point 6 will be taken before point 5.
 
This meeting will mainly consist of exchange of views on various topics and the public hearing on The Oyster Industry in Europe: Challenges for Producers which will be the main item on the agenda of Thursday afternoon.

   
 
Kohokohdat
 
Hearing on the Oyster Industry in Europe: Challenges for producers

On 6 November 2014, the PECH Committee will hold a hearing with representatives of the oyster industry and scientific experts in the field. The hearing will focus on revisiting the current state of the oyster sector in Europe and the challenges that the producers face, specifically issues concerning oyster health and the actions which need to be taken to ensure a better future for the oyster industry.

 
Lisätietoa
 
Landing obligation

Landing obligation - and ban on discards of catches that it entails - is one of the key elements resulting from the reform of the Common Fisheries Policy (CFP). The Commission proposal paves way for a speedy implementation of the ban on discards. The PECH Committee presented the draft report on landing obligation at its committee meeting on 16 October. Members have until the 21 October to table amendments to the draft report which will then be voted at the committee meeting of 3 December.

   
 
Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:
 
1.    yhteisen kalatalouspolitiikan harjoittaminen, kehittäminen ja hallinnointi;
 
2.    kalavarojen säilyttäminen, tällaisia resursseja hyödyntävien kalastusmuotojen ja -laivastojen hallinnointi sekä merentutkimus ja soveltava kalastustutkimus;
 
3.    kalatalous- ja vesiviljelytuotteiden yhteinen markkinajärjestely sekä niiden jalostaminen ja markkinointi;
 
4.    kalataloutta ja vesiviljelyä koskeva rakennepolitiikka, mukaan lukien kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineet ja varat näiden alojen tukemiseksi;
 
5.    kalastustoimintaa koskeva yhdennetty meripolitiikka;
 
6.    kestävää kalastusta koskevat kumppanuussopimukset, paikalliset kalastusjärjestöt sekä kalastusalaa koskevien kansainvälisten velvoitteiden täyttäminen.
 
 
Seuraavat lähetykset
 
Multimediakirjasto
 
Tervetuloa
 
 

Hyvät kollegat
 
Tällä sivustolla on kalatalousvaliokunnan toimintaan liittyviä asiakirjoja ja tietoja, muun muassa esityslistat ja muita kokousasiakirjoja, kuukausittain ilmestyvä uutiskirje "Trawler" sekä erilaisia valiokunnan julkisiin kuulemisiin liittyviä kannanottoja ja tietoja. Sivuston etusivulla esitellään myös valiokunnan toiminnan keskeisimpiä seikkoja, joita päivitetään säännöllisesti.
 
Kahdeksannella vaalikaudella valiokunnan toiminnassa keskitytään epäilemättä yhteisen kalastuspolitiikan uudistukseen, johon Euroopan parlamentti on täysimääräisesti osallistunut viime kuukausien aikana. Kalastuspolitiikassa on sovitettava yhteen eri intressit, jotta voidaan varmistaa meriympäristön, kalakantojen, kalastajien, kalastukseen liittyvän teollisuuden sekä rannikkoyhteisöjen elinkelpoisuus pitkällä aikavälillä. Tähän uuteen kunnianhimoiseen politiikkaan liittyy monia haasteita, joihin EU:n toimielimet ovat päättäväisesti sitoutuneet vastaamaan.
 
Tiedottamalla kansalaisille asianmukaisesti poliittisten päätösten valmistelusta voidaan myötävaikuttaa poliittisten päätösten tekemiseen. Olen vakuuttunut, että kyseinen internetsivusto on hyödyllinen, sillä se tarjoaa selkeämmän kuvan kalatalousvaliokunnan päivittäisestä toiminnasta.
 
Alain Cadec
Puheenjohtaja