Etusivu

 
Tuoreimmat uutiset
 
Next meeting and additional information

The next Committee meeting will take place on:
 
  • Wednesday 21 January from 15.00 to 18.30 and
  • Thursday 22 January from 9.00 to 12.30 in room Altiero Spinelli (ASP) 5 E2
 
Additional information:
 
Briefings on commitments made at the hearing of KARMENU VELLA, Commissioner for Environment, Maritime and Fisheries, are now published.
 
 

   
 
Kohokohdat
 
Hearing on the Fisheries in the outermost regions

The current economic and social crisis has some serious effects on the outermost regions of the EU, particularly in terms of competitiveness and employment. Urgent and appropriate actions should be taken in the next funding period and EMFF programming in order to meet the needs of economic growth and cope with the unemployment problem. On 4 December 2014 the Fisheries Committee listened to various presentations from scientific experts in the field in order to address these issues.

   
 
Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:
 
1.    yhteisen kalatalouspolitiikan harjoittaminen, kehittäminen ja hallinnointi;
 
2.    kalavarojen säilyttäminen, tällaisia resursseja hyödyntävien kalastusmuotojen ja -laivastojen hallinnointi sekä merentutkimus ja soveltava kalastustutkimus;
 
3.    kalatalous- ja vesiviljelytuotteiden yhteinen markkinajärjestely sekä niiden jalostaminen ja markkinointi;
 
4.    kalataloutta ja vesiviljelyä koskeva rakennepolitiikka, mukaan lukien kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineet ja varat näiden alojen tukemiseksi;
 
5.    kalastustoimintaa koskeva yhdennetty meripolitiikka;
 
6.    kestävää kalastusta koskevat kumppanuussopimukset, paikalliset kalastusjärjestöt sekä kalastusalaa koskevien kansainvälisten velvoitteiden täyttäminen.
 
 
Päivän lähetykset
 
Tänään ei lähetyksiä  
Multimediakirjasto
 
Tervetuloa
 
 

Hyvät kollegat
 
Tällä sivustolla on kalatalousvaliokunnan toimintaan liittyviä asiakirjoja ja tietoja, muun muassa esityslistat ja muita kokousasiakirjoja, kuukausittain ilmestyvä uutiskirje "Trawler" sekä erilaisia valiokunnan julkisiin kuulemisiin liittyviä kannanottoja ja tietoja. Sivuston etusivulla esitellään myös valiokunnan toiminnan keskeisimpiä seikkoja, joita päivitetään säännöllisesti.
 
Kahdeksannella vaalikaudella valiokunnan toiminnassa keskitytään epäilemättä yhteisen kalastuspolitiikan uudistukseen, johon Euroopan parlamentti on täysimääräisesti osallistunut viime kuukausien aikana. Kalastuspolitiikassa on sovitettava yhteen eri intressit, jotta voidaan varmistaa meriympäristön, kalakantojen, kalastajien, kalastukseen liittyvän teollisuuden sekä rannikkoyhteisöjen elinkelpoisuus pitkällä aikavälillä. Tähän uuteen kunnianhimoiseen politiikkaan liittyy monia haasteita, joihin EU:n toimielimet ovat päättäväisesti sitoutuneet vastaamaan.
 
Tiedottamalla kansalaisille asianmukaisesti poliittisten päätösten valmistelusta voidaan myötävaikuttaa poliittisten päätösten tekemiseen. Olen vakuuttunut, että kyseinen internetsivusto on hyödyllinen, sillä se tarjoaa selkeämmän kuvan kalatalousvaliokunnan päivittäisestä toiminnasta.
 
Alain Cadec
Puheenjohtaja