Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (2019–2024)

2019/0090(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
PECH

vastaava

Euroopan yhteisön ja Kap Verden tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2019–2024) tekeminen

2019/0078(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
PECH

vastaava

Euroopan unionin ja Gambian tasavallan välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus ja sen täytäntöönpanopöytäkirja

2019/0076(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
PECH

vastaava

Kalastuksenvalvonta

2018/0193(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
PECH

vastaava

Ajoverkkokalastuksen kieltäminen

2014/0138(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
PECH

vastaava

Kaakkois-Tyynenmeren miekkakalakantojen säilyttämistä koskeva EU:n ja Chilen välinen sopimus

2010/0084(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
PECH

vastaava

Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekeminen

2018/0356(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
PECH

lausunto

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 – kaikki pääluokat

2019/2028(BUD) Talousarviomenettely
PECH

Chris DAVIES [Renew]

lausunto

Salomonsaarten liittyminen Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliseen väliaikaiseen kumppanuussopimukseen

2019/0099(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
PECH

lausunto

Talousarvio 2020 - trilogin neuvotteluvaltuudet

2019/2010(BUD) Talousarviomenettely
PECH

lausunto - valiokunta päätti olla antamatta lausuntoa