Tarkistukset


Jäsenet voivat esittää tarkistuksia valiokunnan käsiteltäväksi annettuun mietintö-, lausunto- tai ehdotusluonnokseen (ja lisäksi budjettitarkistuksia). Valiokunta asettaa määräajan, johon mennessä sen on saatava kaikki tarkistukset. Ehdotetuista tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnan kokouksessa. Hyväksytyt tarkistukset sisällytetään tekstiluonnokseen, joka näin saa lopullisen muotonsa. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien jäsenten ehdottamat tarkistukset, joista ei vielä ole äänestetty.
Kaikki saatavilla olevat tarkistukset löytyvät hakutoiminnon avulla.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

TARKISTUKSET 1 - 60 - Lausuntoluonnos - vuosikertomuksesta 2015 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta

17-11-2016 REGI_AM(2016)594027 PE 594.027v02-00
REGI

Michela GIUFFRIDA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/06689

TARKISTUKSET 1 - 40 - Lausuntoluonnos - arktista aluetta koskevasta Euroopan unionin yhdennetystä politiikasta

18-10-2016 REGI_AM(2016)592284 PE 592.284v01-00
REGI

Jens NILSSON

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/07815

  AMENDMENTS 59 - 263 - Draft report - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of the Structural Reform Support Programme for the period 2017 to 2020 and amending Regulations (EU) No 1303/2013 and (EU) No 1305/2013

20-09-2016 REGI_AM(2016)589217 PE 589.217v01-00
REGI

Lambert van NISTELROOIJ, Constanze KREHL

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/05171

TARKISTUKSET 1 - 249 - Mietintöluonnos - investoinneista työllisyyteen ja kasvuun – Euroopan rakenne- ja investointirahastojen vaikutusten maksimointi: yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kertomuksen arviointi

19-09-2016 REGI_AM(2016)589248 PE 589.248v01-00
REGI

Lambert van NISTELROOIJ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/07019

TARKISTUKSET 1 - 96 - Lausuntoluonnos - Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöönpanosta

16-09-2016 REGI_AM(2016)589290 PE 589.290v01-00
REGI

Mercedes BRESSO

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/06322

TARKISTUKSET 1 - 27 - Lausuntoluonnos - esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017

01-08-2016 REGI_AM(2016)587420 PE 587.420v02-00
REGI

Derek VAUGHAN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/06206

TARKISTUKSET 1 - 53 - Lausuntoluonnos - Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuoden 2016 painopisteiden täytäntöönpano

27-07-2016 REGI_AM(2016)587499 PE 587.499v01-00
REGI

Fernando RUAS

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/06721

TARKISTUKSET 1 - 109 - Mietintöluonnos - Euroopan unionin solidaarisuusrahaston arvioinnista

20-07-2016 REGI_AM(2016)585596 PE 585.596v01-00
REGI

Salvatore CICU

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/06164

  AMENDMENTS 36 - 176 - Draft opinion - Measures to safeguard the security of gas supply

23-06-2016 REGI_AM(2016)585469 PE 585.469v01-00
REGI

Tomasz Piotr PORĘBA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/05772

TARKISTUKSET 1 - 217 - Mietintöluonnos - Alppien aluetta koskevasta EU:n strategiasta

27-04-2016 REGI_AM(2016)582156 PE 582.156v01-00
REGI

Mercedes BRESSO

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/05067