Tarkistukset


Jäsenet voivat esittää tarkistuksia valiokunnan käsiteltäväksi annettuun mietintö-, lausunto- tai ehdotusluonnokseen (ja lisäksi budjettitarkistuksia). Valiokunta asettaa määräajan, johon mennessä sen on saatava kaikki tarkistukset. Ehdotetuista tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnan kokouksessa. Hyväksytyt tarkistukset sisällytetään tekstiluonnokseen, joka näin saa lopullisen muotonsa. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien jäsenten ehdottamat tarkistukset, joista ei vielä ole äänestetty.
Kaikki saatavilla olevat tarkistukset löytyvät hakutoiminnon avulla.

TARKISTUKSET 1 - 60 - Mietintöluonnos - Asetuksen 2015/1839 mukaiset Kreikkaa koskevat erityistoimenpiteet

25-05-2018 REGI_AM(2018)622236 PE 622.236v01-00
REGI

Pascal ARIMONT

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/12434

TARKISTUKSET 1 - 137 - Mietintöluonnos - Kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-alueilla

23-05-2018 REGI_AM(2018)622062 PE 622.062v01-00
REGI

Krzysztof HETMAN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/12576

TARKISTUKSET 8 - 41 - Mietintöluonnos - Rakenneuudistusten tukiohjelman rahoituspuitteiden kasvattaminen ja sen yleistavoitteen mukauttaminen

16-05-2018 REGI_AM(2018)622089 PE 622.089v01-00
REGI

Ruža TOMAŠIĆ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/11817

TARKISTUKSET 1 - 50 - Mietintöluonnos - EU:n koheesiopolitiikan vaikutus Pohjois-Irlantiin

16-05-2018 REGI_AM(2018)622106 PE 622.106v01-00
REGI

Derek VAUGHAN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/11295

TARKISTUKSET 1 - 131 - Mietintöluonnos - Koheesiopolitiikka ja kiertotalous

12-04-2018 REGI_AM(2018)620811 PE 620.811v01-00
REGI

Davor ŠKRLEC

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/11145

TARKISTUKSET 23 - 125 - Lausuntoluonnos - Unionin pelastuspalvelumekanismi

05-04-2018 REGI_AM(2018)618190 PE 618.190v01-00
REGI

Daniel BUDA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/11646

TARKISTUKSET 1 - 50 - Lausuntoluonnos - Kaupunkien asema unionin institutionaalisissa puitteissa

05-04-2018 REGI_AM(2018)620775 PE 620.775v01-00
REGI

Jan OLBRYCHT

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/09427

TARKISTUKSET 1 - 356 - Mietintöluonnos - Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen Euroopan unionissa: komission seitsemäs kertomus

28-02-2018 REGI_AM(2018)618191 PE 618.191v01-00
REGI

Marc JOULAUD

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/11512

TARKISTUKSET 1 - 131 - Mietintöluonnos - Koheesiopolitiikan ja temaattisen tavoitteen ”kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä liikenneverkkoinfrastruktuureista” (yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 9 artiklan 7 kohta) täytäntöönpano

27-02-2018 REGI_AM(2018)618311 PE 618.311v01-00
REGI

Andrey NOVAKOV

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/11689

TARKISTUKSET 1 - 55 - Lausuntoluonnos - Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2018

01-02-2018 REGI_AM(2018)616878 PE 616.878v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/11299