Tarkistukset


Jäsenet voivat esittää tarkistuksia valiokunnan käsiteltäväksi annettuun mietintö-, lausunto- tai ehdotusluonnokseen (ja lisäksi budjettitarkistuksia). Valiokunta asettaa määräajan, johon mennessä sen on saatava kaikki tarkistukset. Ehdotetuista tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnan kokouksessa. Hyväksytyt tarkistukset sisällytetään tekstiluonnokseen, joka näin saa lopullisen muotonsa. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien jäsenten ehdottamat tarkistukset, joista ei vielä ole äänestetty.
Kaikki saatavilla olevat tarkistukset löytyvät hakutoiminnon avulla.

TARKISTUKSET 1 - 131 - Mietintöluonnos - Koheesiopolitiikka ja kiertotalous

12-04-2018 REGI_AM(2018)620811 PE 620.811v01-00
REGI

Davor ŠKRLEC

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/11145

TARKISTUKSET 23 - 125 - Lausuntoluonnos - Unionin pelastuspalvelumekanismi

05-04-2018 REGI_AM(2018)618190 PE 618.190v01-00
REGI

Daniel BUDA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/11646

TARKISTUKSET 1 - 50 - Lausuntoluonnos - Kaupunkien asema unionin institutionaalisissa puitteissa

05-04-2018 REGI_AM(2018)620775 PE 620.775v01-00
REGI

Jan OLBRYCHT

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/09427

TARKISTUKSET 1 - 356 - Mietintöluonnos - Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistaminen Euroopan unionissa: komission seitsemäs kertomus

28-02-2018 REGI_AM(2018)618191 PE 618.191v01-00
REGI

Marc JOULAUD

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/11512

TARKISTUKSET 1 - 131 - Mietintöluonnos - Koheesiopolitiikan ja temaattisen tavoitteen ”kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä liikenneverkkoinfrastruktuureista” (yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 9 artiklan 7 kohta) täytäntöönpano

27-02-2018 REGI_AM(2018)618311 PE 618.311v01-00
REGI

Andrey NOVAKOV

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/11689

TARKISTUKSET 1 - 55 - Lausuntoluonnos - Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2018

01-02-2018 REGI_AM(2018)616878 PE 616.878v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/11299

TARKISTUKSET 1 - 37 - Lausuntoluonnos - Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016: pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot

31-01-2018 REGI_AM(2018)616875 PE 616.875v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/10620

TARKISTUKSET 1 - 173 - Mietintöluonnos - EU:n vähemmän kehittyneistä alueista

19-12-2017 REGI_AM(2017)615495 PE 615.495v01-00
REGI

Michela GIUFFRIDA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/10527

TARKISTUKSET 1 - 146 - Mietintöluonnos - EU:n alueiden ja kaupunkien rooli Pariisin ilmastosopimuksen (COP 21) täytäntöönpanossa

14-12-2017 REGI_AM(2017)615459 PE 615.459v01-00
REGI

Ángela VALLINA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/09064

TARKISTUKSET 1 - 76 - Lausuntoluonnos - Vuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta

27-10-2017 REGI_AM(2017)612287 PE 612.287v01-00
REGI

Ivana MALETIĆ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/09948