Tarkistukset


Jäsenet voivat esittää tarkistuksia valiokunnan käsiteltäväksi annettuun mietintö-, lausunto- tai ehdotusluonnokseen (ja lisäksi budjettitarkistuksia). Valiokunta asettaa määräajan, johon mennessä sen on saatava kaikki tarkistukset. Ehdotetuista tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnan kokouksessa. Hyväksytyt tarkistukset sisällytetään tekstiluonnokseen, joka näin saa lopullisen muotonsa. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien jäsenten ehdottamat tarkistukset, joista ei vielä ole äänestetty.
Kaikki saatavilla olevat tarkistukset löytyvät hakutoiminnon avulla.

TARKISTUKSET 1 - 120 - Lausuntoluonnos - seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu

05-09-2017 REGI_AM(2017)609636 PE 609.636v01-00
REGI

Derek VAUGHAN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/09709

BUDJETTITARKISTUKSET - Talousarvio 2018

31-08-2017 REGI_AB(2017)609564 PE 609.564v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/09509

TARKISTUKSET 1 - 37 - Lausuntoluonnos - Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 – kaikki pääluokat

24-07-2017 REGI_AM(2017)609366 PE 609.366v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/09509

TARKISTUKSET 1 - 92 - Lausuntoluonnos - euroalueen talouspolitiikasta

19-07-2017 REGI_AM(2017)608121 PE 608.121v01-00
REGI

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/10270

TARKISTUKSET 1 - 231 - Mietintöluonnos - koheesiopolitiikan välineiden käytöstä alueilla väestörakenteen muutoksen hallinnassa

03-07-2017 REGI_AM(2017)606298 PE 606.298v01-00
REGI

Iratxe GARCÍA PÉREZ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/08006

TARKISTUKSET 1 - 3 - Lausuntoluonnos - biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen perustamisesta

02-06-2017 REGI_AM(2017)605980 PE 605.980v01-00
REGI

Franc BOGOVIČ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/09338

TARKISTUKSET 1 - 293 - Mietintöluonnos - yhteenkuuluvuuden ja kehityksen edistämisestä EU:n syrjäisimmillä alueilla: SEUT-sopimuksen 349 artiklan täytäntöönpano

12-04-2017 REGI_AM(2017)602988 PE 602.988v01-00
REGI

Younous OMARJEE

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/08012

TARKISTUKSET 1 - 301 - Mietintöluonnos - EU:n koheesiopolitiikan rakentamisesta vuoden 2020 jälkeen

04-04-2017 REGI_AM(2017)602804 PE 602.804v02-00
REGI

Kerstin WESTPHAL

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/08792

TARKISTUKSET 1 - 153 - Mietintöluonnos - kumppanien osallisuuden ja näkyvyyden lisäämisestä Euroopan rakenne- ja investointirahastojen toiminnassa

29-03-2017 REGI_AM(2017)602788 PE 602.788v01-00
REGI

Daniel BUDA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/08468

TARKISTUKSET 1 - 93 - Mietintöluonnos - teknisen avun tulevaisuudennäkymistä koheesiopolitiikassa

24-03-2017 REGI_AM(2017)602727 PE 602.727v01-00
REGI

Ruža TOMAŠIĆ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/08466