Tarkistukset


Jäsenet voivat esittää tarkistuksia valiokunnan käsiteltäväksi annettuun mietintöluonnokseen, lausuntoon tai ehdotukseen. Valiokunta asettaa määräajan, johon mennessä sen on saatava kaikki tarkistukset. Ehdotetuista tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnan kokouksessa. Hyväksytyt tarkistukset sisällytetään tekstiluonnokseen, joka näin saa lopullisen muotonsa. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien jäsenten ehdottamat tarkistukset, joista ei vielä ole äänestetty.
Kaikki saatavilla olevat tarkistukset löytyvät hakutoiminnon avulla.

TARKISTUKSET 1 - 162 - Mietintöluonnos - Koheesiopolitiikka EU:n vuoristoalueilla

28-01-2016 REGI_AM(2016)575218 PE 575.218v01-00
REGI

Iliana IOTOVA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/04826

TARKISTUKSET 1 - 48 - Lausuntoluonnos - Euroopan globalisaatiorahaston toiminnasta, vaikutuksesta ja lisäarvosta 2007–2014

21-01-2016 REGI_AM(2016)575212 PE 575.212v01-00
REGI

Tamás DEUTSCH

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/04847

TARKISTUKSET 1 - 69 - Lausuntoluonnos - Välimeren tilanteesta ja tarpeesta kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen

19-01-2016 REGI_AM(2016)575290 PE 575.290v01-00
REGI

Andrea COZZOLINO

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/05269

TARKISTUKSET 1 - 46 - Lausuntoluonnos - eurooppalaisesta ohjausjaksosta talouspolitiikan koordinointia varten: vuotuinen kasvuselvitys 2016

19-01-2016 REGI_AM(2016)575295 PE 575.295v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/04851

TARKISTUKSET 1 - 171 - Mietintöluonnos - aiheesta ”Koheesiopolitiikan 2014–2020 uudet alueellisen kehittämisen välineet: yhdennetyt alueelliset investoinnit (ITI) ja paikallisyhteisöjen omat kehittämishankkeet (CLLD)”

17-12-2015 REGI_AM(2015)573173 PE 573.173v01-00
REGI

Ruža TOMAŠIĆ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/04364

TARKISTUKSET 1 - 58 - Lausuntoluonnos - Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Komissio

16-12-2015 REGI_AM(2015)573203 PE 573.203v01-00
REGI

Ivana MALETIĆ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/04013

TARKISTUKSET 1 - 53 - Lausuntoluonnos - Euroopan investointipankin (EIP) vuosikertomuksesta 2014

21-10-2015 REGI_AM(2015)569838 PE 569.838v01-00
REGI

Ivan JAKOVČIĆ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/03639

TARKISTUKSET 1 - 65 - Lausuntoluonnos - suosituksista Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin

21-10-2015 REGI_AM(2015)569842 PE 569.842v01-00
REGI

Monika VANA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/04399

TARKISTUKSET 1 - 51 - Lausuntoluonnos - vuosikertomuksesta 2014 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta

21-10-2015 REGI_AM(2015)569843 PE 569.843v01-00
REGI

Derek VAUGHAN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/03642

TARKISTUKSET 1 - 29 - Lausuntoluonnos - talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuoden 2015 painopisteiden täytäntöönpano

14-09-2015 REGI_AM(2015)567466 PE 567.466v02-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/03906