Tarkistukset


Jäsenet voivat esittää tarkistuksia valiokunnan käsiteltäväksi annettuun mietintö-, lausunto- tai ehdotusluonnokseen (ja lisäksi budjettitarkistuksia). Valiokunta asettaa määräajan, johon mennessä sen on saatava kaikki tarkistukset. Ehdotetuista tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnan kokouksessa. Hyväksytyt tarkistukset sisällytetään tekstiluonnokseen, joka näin saa lopullisen muotonsa. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien jäsenten ehdottamat tarkistukset, joista ei vielä ole äänestetty.
Kaikki saatavilla olevat tarkistukset löytyvät hakutoiminnon avulla.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

  AMENDMENTS 1 - 173 - Draft report - Lagging regions in the EU

19-12-2017 REGI_AM(2017)615495 PE 615.495v01-00
REGI

Michela GIUFFRIDA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/10527

TARKISTUKSET 1 - 146 - Mietintöluonnos - EU:n alueiden ja kaupunkien rooli Pariisin ilmastosopimuksen (COP 21) täytäntöönpanossa

14-12-2017 REGI_AM(2017)615459 PE 615.459v01-00
REGI

Ángela VALLINA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/09064

TARKISTUKSET 1 - 76 - Lausuntoluonnos - Vuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta

27-10-2017 REGI_AM(2017)612287 PE 612.287v01-00
REGI

Ivana MALETIĆ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/09948

TARKISTUKSET 1 - 63 - Lausuntoluonnos - Puhtaan energian innovoinnin nopeuttaminen

23-10-2017 REGI_AM(2017)612168 PE 612.168v01-00
REGI

Monika SMOLKOVÁ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/10147

TARKISTUKSET 1 - 154 - Mietintöluonnos - EU:n makroaluestrategioiden täytäntöönpanosta

18-09-2017 REGI_AM(2017)610660 PE 610.660v01-00
REGI

Andrea COZZOLINO

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/09434

TARKISTUKSET 20 - 240 - Lausuntoluonnos - ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta oikeudellisesta kehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1288/2013, (EU) N:o 1293/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1306/2013 sekä päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta

18-09-2017 REGI_AM(2017)610669 PE 610.669v01-00
REGI

Krzysztof HETMAN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/10037

TARKISTUKSET 1 - 120 - Lausuntoluonnos - seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu

05-09-2017 REGI_AM(2017)609636 PE 609.636v01-00
REGI

Derek VAUGHAN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/09709

BUDJETTITARKISTUKSET - Talousarvio 2018

31-08-2017 REGI_AB(2017)609564 PE 609.564v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/09509

TARKISTUKSET 1 - 37 - Lausuntoluonnos - Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 – kaikki pääluokat

24-07-2017 REGI_AM(2017)609366 PE 609.366v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/09509

TARKISTUKSET 1 - 92 - Lausuntoluonnos - euroalueen talouspolitiikasta

19-07-2017 REGI_AM(2017)608121 PE 608.121v01-00
REGI

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/10270