Tarkistukset


Jäsenet voivat esittää tarkistuksia valiokunnan käsiteltäväksi annettuun mietintöluonnokseen, lausuntoon tai ehdotukseen. Valiokunta asettaa määräajan, johon mennessä sen on saatava kaikki tarkistukset. Ehdotetuista tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnan kokouksessa. Hyväksytyt tarkistukset sisällytetään tekstiluonnokseen, joka näin saa lopullisen muotonsa. Tällä sivulla esitetään kaikki valiokuntien jäsenten ehdottamat tarkistukset, joista ei vielä ole äänestetty.
Kaikki saatavilla olevat tarkistukset löytyvät hakutoiminnon avulla.

TARKISTUKSET 1 - 53 - Lausuntoluonnos - Euroopan investointipankin (EIP) vuosikertomuksesta 2014

21-10-2015 REGI_AM(2015)569838 PE 569.838v01-00
REGI

Ivan JAKOVČIĆ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/03639

TARKISTUKSET 1 - 65 - Lausuntoluonnos - suosituksista Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin

21-10-2015 REGI_AM(2015)569842 PE 569.842v01-00
REGI

Monika VANA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/04399

TARKISTUKSET 1 - 51 - Lausuntoluonnos - vuosikertomuksesta 2014 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta

21-10-2015 REGI_AM(2015)569843 PE 569.843v01-00
REGI

Derek VAUGHAN

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/03642

TARKISTUKSET 1 - 29 - Lausuntoluonnos - talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuoden 2015 painopisteiden täytäntöönpano

14-09-2015 REGI_AM(2015)567466 PE 567.466v02-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/03906

TARKISTUKSET 1 - 24 - Lausuntoluonnos - Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2016 – kaikki pääluokat

03-08-2015 REGI_AM(2015)565057 PE 565.057v01-00
REGI

Maria SPYRAKI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/03739

TARKISTUKSET 1 - 214 - Mietintöluonnos - koheesiopolitiikasta ja marginalisoituneista yhteisöistä

24-07-2015 REGI_AM(2015)564977 PE 564.977v01-00
REGI

Terry REINTKE

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/02313

TARKISTUKSET 1 - 268 - Mietintöluonnos - EU:n strategiasta Adrian- ja Joonianmeren alueelle

08-07-2015 REGI_AM(2015)560789 PE 560.789v01-00
REGI

Ivan JAKOVČIĆ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/02161

TARKISTUKSET 1 - 190 - Mietintöluonnos - koheesiopolitiikasta ja Eurooppa 2020 -strategian arvioinnista

07-07-2015 REGI_AM(2015)560908 PE 560.908v01-00
REGI

Fernando RUAS

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/02312

TARKISTUKSET 1 - 123 - Mietintöluonnos - Euroopan rakenne- ja investointirahastoista ja talouden tehokkaasta ohjauksesta ja hallinnasta: suuntaviivoja yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 23 artiklan soveltamiseen

22-05-2015 REGI_AM(2015)557243 PE 557.243v01-00
REGI

José BLANCO LÓPEZ

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/01128

TARKISTUKSET 1 - 36 - Lausuntoluonnos - vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin neuvotteluvaltuuksista

13-05-2015 REGI_AM(2015)557191 PE 557.191v01-00
REGI

Maria SPYRAKI

Asiakirjat asiakirjakokonaisuudessa REGI/8/03193