Lausuntoluonnokset


Lausuntoluonnos on valmistelijaksi nimitetyn jäsenen laatima asiakirja, joka toimitetaan lausunnon antavalle valiokunnalle mahdollisia tarkistuksia varten ja josta sitten äänestetään.
Lainsäädäntömietinnöissä lausuntoluonnokset koostuvat tarkistuksista komission säädösehdotukseen ja tarvittaessa lyhyistä perusteluista. Muissa kuin lainsäädäntömietinnöissä lausuntoluonnokset koostuvat ehdotuksista tekstin osiksi. Jos ne hyväksytään, ne toimitetaan mietinnön laatimisesta vastaavalle valiokunnalle, joka sisällyttää tekstin osat mietintöön. Tällä sivulla esitetään lausuntoluonnokset, joista ei vielä ole äänestetty lausunnon antavassa valiokunnassa.
Kaikki saatavilla olevat lausuntoluonnokset löytyvät hakutoiminnon avulla.

LAUSUNTOLUONNOS talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: Vuotuinen kasvuselvitys 2020

18-12-2019 REGI_PA(2019)645032 PE645.032v01-00
REGI

Francesca DONATO

Tarkistusten jättämisen määräaika : 23-01-2020

LAUSUNTOLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot

12-11-2019 REGI_PA(2019)643053 PE643.053v01-00
REGI

Josianne CUTAJAR

Tarkistusten jättämisen määräaika : 11-12-2019

LAUSUNTOLUONNOS esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020

08-08-2019 REGI_PA(2019)639988 PE639.988v01-00
REGI

Younous OMARJEE

Tarkistusten jättämisen määräaika : 09-09-2019