Etusivu

 
Tuoreimmat uutiset
 
Next REGI meeting: 7 July 2014 (tbc)

The next constituent meeting of the Committee on Regional Development will take place most probably on Monday 7 July 2014.
 
Meeting room: tbc 

   
 
Kohokohdat
 
Study on Economic, Social and Territorial situation of Ireland

This analysis provides an overview of Ireland's economic, political and administrative framework for EU Cohesion Policy, as well as its National Strategic
Reference Framework for the 2007-2013 period. The paper also gives an insight into Ireland's preparations for the implementation of the new Cohesion Policy for the 2014-2020 period.
The analysis has been prepared in the context of the Committee on Regional Development's delegation to Ireland in March 2014.

 
Lisätietoa
 
Exchange of views with Johannes Hahn on EU Cohesion Policy

The Members of the REGI Committee will hold on Tuesday 1 April 2014 from 9:00 to 11:00 an Exchange of views with Johannes Hahn, Commissioner for Regional Policy, on the achievements of EU Cohesion Policy during the Seventh Legislature.
 
Meeting room: ASP 1G-3

 
Lisätietoa
 
REGI votes on European Union Solidarity Fund - 19 March 2014

On 19 March 2014 from 17:00 to 17:30 the REGI Members will considerate and vote the agreement reached after interinstitutional negotiations on the European Union Solidarity Fund (EUSF).
 
Rapporteur: Rosa Estaràs Ferragut (EPP)
 
Procedure: 2013/0248(COD)
 
Meeting room: PHS 3C050

   
 
Esittely ja toimivaltuudet
 
Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:
 
alue- ja koheesiopolitiikka, erityisesti
 
a)    Euroopan aluekehitysrahasto, koheesiorahasto ja muut unionin aluepolitiikan välineet,
 
b)    unionin muiden politiikan alojen vaikutukset taloudelliseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen,
 
c)    unionin rakennepoliittisten välineiden koordinointi,
 
d)    syrjäisimmät alueet ja saaristoalueet sekä rajat ylittävä ja alueiden välinen yhteistyö,
 
e)    suhteet alueiden komiteaan, alueiden välisen yhteistyön järjestöihin sekä paikallisiin ja alueellisiin viranomaisiin.
 
Puheenjohtajakokous päätti kokouksessaan 14. joulukuuta 2006 sisällyttää kaupunkiulottuvuuden valiokunnan toimivaltaan.
 
Päivän lähetykset
 
Tänään ei lähetyksiä  
Multimediakirjasto
 
Tervetulotoivotus
 
 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklassa todetaan seuraavasti: "Unioni edistää taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta sekä jäsenvaltioiden välistä yhteisvastuuta". Tätä tarkoitusta varten rakennerahaston varoilla tuetaan huolellisesti laadittua aluekehityspolitiikkaa, joka toimii vuorovaikutuksessa muiden politiikan alojen kanssa, erityisesti tutkimus-, energia- ja liikennepolitiikan kanssa.
 
Aluekehitysvaliokunnan, jonka puheenjohtajana minulla on kunnia toimia, tehtävänä on varmistaa, että unioni ja sen jäsenvaltiot noudattavat talouspolitiikkaa, jonka avulla nämä tavoitteet voidaan saavuttaa. Sen vuoksi toimimme tiiviissä yhteistyössä unionin puheenjohtajavaltion, neuvoston ja komission sekä EU:n neuvoa-antavien elinten, kuten alueiden komitean ja talous- ja sosiaalikomitean, ja monien alueellisten ja paikallisten organisaatioiden kanssa.
 
Valiokunnan 50 jäsentä ja 50 varajäsentä edustavat kaikkia Euroopan parlamentin poliittisia ryhmiä. Ryhmien koordinaattorit tekevät yhteistyötä valiokunnan puheenjohtajiston kanssa ja koordinoivat valiokunnan työtä.
 
Tällä sivustolla on yksityiskohtaista tietoa valiokuntamme lainsäädäntötyöstä ja poliittisesta toiminnasta. Lisäksi kokouksiamme voi seurata verkossa EP Live -toiminnon avulla.
 
Danuta Maria HÜBNER