Tutkimukset

Tutkimukset

 
Hakuohje
 

Asiakirjoja voi hakea toimintalinjan, ajanjakson, asiakirjan viitenumeron tai tyypin sekä otsikossa tai tekstissä mainitun sanan perusteella. Voit valita useamman kuin yhden hakuperusteen.

 
Hakusana(t)
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 
Seuraava sivu  
Kaikki tutkimukset
 
Päivän lähetykset
 
Tänään ei lähetyksiä  
Multimediakirjasto
 
Tervetulotoivotus
 
 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklassa todetaan seuraavasti: "Unioni edistää taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta sekä jäsenvaltioiden välistä yhteisvastuuta". Tätä tarkoitusta varten rakennerahaston varoilla tuetaan huolellisesti laadittua aluekehityspolitiikkaa, joka toimii vuorovaikutuksessa muiden politiikan alojen kanssa, erityisesti tutkimus-, energia- ja liikennepolitiikan kanssa.
 
Aluekehitysvaliokunnan, jonka puheenjohtajana minulla on kunnia toimia, tehtävänä on varmistaa, että unioni ja sen jäsenvaltiot noudattavat talouspolitiikkaa, jonka avulla nämä tavoitteet voidaan saavuttaa. Sen vuoksi toimimme tiiviissä yhteistyössä unionin puheenjohtajavaltion, neuvoston ja komission sekä EU:n neuvoa-antavien elinten, kuten alueiden komitean ja talous- ja sosiaalikomitean, ja monien alueellisten ja paikallisten organisaatioiden kanssa.
 
Valiokunnan 50 jäsentä ja 50 varajäsentä edustavat kaikkia Euroopan parlamentin poliittisia ryhmiä. Ryhmien koordinaattorit tekevät yhteistyötä valiokunnan puheenjohtajiston kanssa ja koordinoivat valiokunnan työtä.
 
Tällä sivustolla on yksityiskohtaista tietoa valiokuntamme lainsäädäntötyöstä ja poliittisesta toiminnasta. Lisäksi kokouksiamme voi seurata verkossa EP Live -toiminnon avulla.
 
Danuta Maria HÜBNER