Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Komission delegoitu asetus yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 liitteiden muuttamisesta

2019/2784(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
REGI

vastaava

Komission jäsenen nimittäminen - Ioan Mircea PASCU (RO)

2019/0808(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
REGI

vastaava

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Komissio

2019/2055(DEC) Vastuuvapausmenettely
REGI

lausunto

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti

2019/2056(DEC) Vastuuvapausmenettely
REGI

lausunto

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

2019/2057(DEC) Vastuuvapausmenettely
REGI

lausunto

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin

2019/2058(DEC) Vastuuvapausmenettely
REGI

lausunto

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin

2019/2059(DEC) Vastuuvapausmenettely
REGI

lausunto

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

2019/2060(DEC) Vastuuvapausmenettely
REGI

lausunto

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea

2019/2061(DEC) Vastuuvapausmenettely
REGI

lausunto

Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies

2019/2062(DEC) Vastuuvapausmenettely
REGI

lausunto