Mietinnöt


Kun mietintöluonnos on esitetty valiokunnalle, jäsenillä on mahdollisuus ehdottaa tarkistuksia tiettyyn määräaikaan mennessä. Tämän jälkeen tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään valiokunnassa. Kun tarkistetusta mietintöluonnoksesta on käyty lopullinen äänestys, siitä tulee mietintö, joka puolestaan esitetään täysistunnossa. Tällä sivulla esitetään valiokunnassa hyväksytyt lopulliset mietinnöt.
Kaikki saatavilla olevat mietinnöt löytyvät hakutoiminnon avulla.

Kaikkia asiakirjoja ei ole saatavilla kielellänne. Teille tarjotaan automaattisesti toista kieliversiota, jonka edellä on kyseisen kielen lyhenne (esim. ).

MIETINTÖ ehdotuksesta nimittää Viorel Ştefan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi

10-04-2019 A8-0194/2019 PE636.163v02-00
CONT

Indrek TARAND

MIETINTÖ ehdotuksesta nimittää Ivana Maletić tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi

10-04-2019 A8-0195/2019 PE636.349v03-00
CONT

Indrek TARAND