Tuoreimmat uutiset

Next SEDE meeting

12-12-2019 - 11:59
SEDE meeting room on 17 June 2015

Kohokohdat

Hyödyllisiä asiakirjoja

Päivän lähetykset

14:30 / 18:30 Alkanut SEDE

Multimediakirjasto

21-01-2020 - 16:37
AFET SEDE Kokous

Tervehdyssanat

Nathalie Loiseau

Epävakaa geostrateginen tilanne, johon liittyy uusien sotilasmahtien nousu, terroriuhan jatkuminen, aseellisia konflikteja lähinaapurustossa, hybridisodankäynnin lisääntyminen ja EU:n strategisiin infrastruktuureihin kohdistuvia kyberhyökkäyksiä, on nostanut turvallisuuden ja puolustuksen EU:n poliittisen asialistan ehdottomiksi painopisteiksi.

Hyväksyessään vuonna 2016 globaalistrategian EU ryhtyi vahvistamaan turvallisuutta ja puolustusta koskevaa rooliaan, mitä monet eurooppalaiset toivovatkin. EU on kehittänyt uusia välineitä: pysyvä rakenteellinen yhteistyö, johon kuuluu 25 jäsenvaltiota ja jonka avulla voidaan toteuttaa sotilaallista liikkuvuutta Euroopassa, ja Euroopan puolustusrahasto. Nämä välineet palvelevat unionin strategista riippumattomuutta, jotta se voi osallistua täysimääräisesti liittolaistensa toimintaan ja puolustautua itsenäisesti aina kun se on mahdollista.

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnan tehtävänä on mahdollistaa julkinen keskustelu ja parlamentaarinen valvonta, joka koskee kaikkia EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan toimia, erityisesti kun on kyse instituutioista, valmiuksista ja operaatioista. Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta aikoo osallistua aktiivisesti EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikan muotoiluun. Alivaliokunnan tulevan toiminnan ytimessä ovat myös suhteiden kehittäminen erityisesti Naton ja YK:n kaltaisten strategisten kumppaneiden kanssa sekä monenvälisyyttä ja rauhanomaista kansainvälistä järjestystä puolustavien kolmansien maiden kanssa.

Nathalie Loiseau

ToimivaltaYhteydenotot

Linkkejä