Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä yhteistoiminnallisten älyliikennejärjestelmien käyttöönoton ja operatiivisen käytön osalta

2019/2651(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
TRAN

Dominique RIQUET [ALDE]

vastaava

Ehdotus neuvoston päätökseksi Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin, Islannin ja Norjan kuningaskunnan välisen ilma-alusten ja miehistön tarjoamiseksi tehtäviä järjestelyjä koskevista aikarajoituksista tehdyn sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

2019/0126(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
TRAN

vastaava

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Italian valtuuttamisesta neuvottelemaan ja tekemään Sveitsin kanssa sopimus kabotaasiliikenteen sallimisesta linja-autolla harjoitettavan maanteiden kansainvälisen henkilöliikenteen yhteydessä näiden kahden maan välisillä raja-alueilla

2019/0108(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
TRAN

vastaava

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Saksan valtuuttamisesta muuttamaan Sveitsin kanssa tekemäänsä voimassa olevaa kahdenvälistä maantieliikennesopimusta kabotaasiliikenteen sallimiseksi linja-autolla harjoitettavan maanteiden kansainvälisen henkilöliikenteen yhteydessä näiden kahden maan välisillä raja-alueilla

2019/0107(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
TRAN

vastaava

Euroopan unionin ja Korean tasavallan välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus

2019/0044(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
TRAN

vastaava

Siviili-ilmailun turvallisuutta koskeva Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välinen sopimus

2018/0155(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
TRAN

vastaava

Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus

2018/0147(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
TRAN

vastaava

Ilmailun turvatarkastuslaitteita koskeva unionin sertifiointijärjestelmä

2016/0236(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
TRAN IMCO

vastaava

Euroopan unionin ja Bangladeshin kansantasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekeminen

2015/0188(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
TRAN

vastaava

EU:n ja Moldovan välistä yhteistä ilmailualuetta koskevaa sopimusta muuttava pöytäkirja Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

2015/0035(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
TRAN

vastaava