Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Règlement délégué de la Commission complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères à appliquer pour évaluer l’impact de la défaillance d’un établissement sur les marchés financiers, sur d’autres établissements et sur les conditions de financement

2018/2909(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Määrärahasiirto DEC 1/2018 - Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

2018/2253(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Määrärahasiirto INF 2/2018 – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

2018/2252(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Määrärahasiirto V/AB-13/A/18 - Tilintarkastustuomioistuin

2018/2250(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Määrärahasiirto - V/AB-12/A/18 - Tilintarkastustuomioistuin

2018/2249(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Määrärahasiirto V/AB-11/C/18 - Tilintarkastustuomioistuin

2018/2248(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Request for waver of the immunity of Jean-Marie Le Pen

2018/2247(IMM) Koskemattomuus
JURI

vastaava

Määrärahasiirto INFO 01/2018 - Pääluokka III - Komissio

2018/2242(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Règlement délégué de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021

2018/2896(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
PECH

vastaava

Komission delegoitu asetus tiettyjen pohjakalakantojen kalastusta Pohjanmerellä kaudella 2019–2021 koskevan purkamisvelvoitteen täytäntöönpanoa koskevien yksityiskohtien erittelemisestä

2018/2895(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
PECH

vastaava