Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Euroopan unionin ja Mosambikin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus

2011/0378(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
PECH

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä sijoituspalveluyritysten toiminnan järjestämistä koskevien vaatimusten, toiminnan harjoittamisen edellytysten ja kyseisessä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta

2016/2679(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Digitaalisen sisällön toimittamista koskevat sopimukset

2015/0287(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
JURI IMCO

Evelyne GEBHARDT [S&D] Axel VOSS [PPE]

vastaava

Määrärahasiirto INF 1/2016 - Talous- ja sosiaalikomitea

2016/2073(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Laboratoriorakennuksen rakentaminen (M-siipi) Karlsruhen yhteisen tutkimuskeskuksen alueelle (Saksa)

2016/2071(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Rolandas Paksasin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

2016/2070(IMM) Koskemattomuus
JURI

Angel DZHAMBAZKI [ECR]

vastaava

Csaba Molnarin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

2016/2069(IMM) Koskemattomuus
JURI

Laura FERRARA [EFDD]

vastaava

Luettelon vahvistaminen kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Ukraina)

2016/0125(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
LIBE

vastaava

Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) N:o 153/2013 muuttamisesta eri rahoitusvälinelajien osalta huomioon otettavien realisoinnin aikavälien osalta

2016/2674(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Määrärahasiirto INF 1/2016 - Alueiden komitea

2016/2068(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava