Käsiteltävänä olevat asiat

Käsiteltävänä olevat asiat

 

Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi ja vaihe, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai vain antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

 
 
Suodata valiokunnan mukaan
 
 
 

Asiakirjat :

Euroopan unionin ja Mosambikin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus

Viite :

2011/0378(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
PECH

vastaava

Asiakirjat :

Règlement délégué (UE) N° …/.. de la Commission complétant le règlement (UE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de publication relatives aux instruments financiers structurés

Viite :

2014/2874(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Asiakirjat :

Règlement délégué (UE) N° …/.. de la Commission complétant le règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la présentation des informations que les agences de notation de crédit sont tenues de communiquer à l’Autorité européenne des marchés financiers

Viite :

2014/2873(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Asiakirjat :

Règlement délégué (UE) N° …/.. de la Commission complétant le règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les rapports périodiques sur les commissions facturées par les agences de notation de crédit aux fins de la surveillance continue exercée par l’Autorité européenne des marchés financiers

Viite :

2014/2872(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus tiettyjen hedelmien ja vihannesten tuottajille tilapäisesti myönnettävistä poikkeuksellisista lisätukitoimenpiteistä

Viite :

2014/2871(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Asiakirjat :

Suspending certain concessions relating to the import into the Union of agricultural products originating in Turkey (codification)

Viite :

2014/0275(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
JURI

vastaava

Asiakirjat :

Määrärahasiirto DEC 31/2014 – Pääluokka III – Komissio

Viite :

2014/2097(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Asiakirjat :

Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonti unioniin (kodifikaatio)

Viite :

2014/0272(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
JURI

vastaava

Asiakirjat :

Välimeren yleisen kalastuskomission perustamista koskeva sopimus

Viite :

2014/0274(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
PECH

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 950/2014 kumoamisesta

Viite :

2014/2865(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Päivän lähetykset
 
Multimediakirjasto