Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi ja vaihe, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai vain antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Euroopan unionin ja Mosambikin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus

2011/0378(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
PECH

vastaava

Määrärahojen siirto 1/2015 - Euroopan oikeusasiamies

2015/2029(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Määrärahojen siirto DEC 1/2015 - pääluokka III - komissio

2015/2028(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Maksumäärärahasiirtoesitys DEC 5/2015 - pääluokka III - komissio

2015/2025(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Maksumäärärahasiirtoesitys DEC 4/2015 - pääluokka III - komissio

2015/2024(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Maksumäärärahasiirtoesitys DEC 3/2015 - pääluokka III - komissio

2015/2023(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Maksumäärärahasiirtoesitys DEC 2/2015 - pääluokka III - komissio

2015/2022(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Maksumäärärahasiirtoesitys DEC 7/2015 - pääluokka III - komissio

2015/2027(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Maksumäärärahasiirtoesitys DEC 6/2015 - pääluokka III - komissio

2015/2026(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit présentée - Belgia)

2015/2017(BUD) Talousarviomenettely
BUDG

vastaava