Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Transfer of appropriations 3/2018 - European Ombudsman

2018/2229(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Transfer of appropriations No 1/2018 - European External Action Service

2018/2228(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustaminen

2018/0328(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
ITRE

vastaava

Discontinuing seasonal changes of time

2018/0332(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
TRAN

vastaava

Määrärahasiirto INF 2/2018 - Alueiden komitea

2018/2227(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Määrärahasiirto V/AB-10/C/18 - Tilintarkastustuomioistuin

2018/2226(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Määrärahasiirto DEC 20/2018 - Pääluokka III – Komissio

2018/2224(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Määrärahasiirto DEC 21/2018 - Pääluokka III – Komissio

2018/2225(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto Portugalin hakemuksen johdosta – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel

2018/2223(BUD) Talousarviomenettely
BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE]

vastaava

Vuosia 2021–2023 koskevien vuotuisten ennakkomaksujen mukauttaminen

2018/0322(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
REGI

vastaava