Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Règlement délégué de la Commission rectifiant le règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission du 4 octobre 2016 complétant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation relatives aux techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale

2017/2532(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt

2016/0282(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
CONT BUDG

vastaava, tehostettu yhteistyö

Määrärahojen siirto V/AB-01/C/17 - Tilintarkastustuomioistuin

2017/2004(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Palveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2006/123/EY täytäntöönpano, palveluihin liittyviä lupajärjestelmiä ja vaatimuksia koskeva ilmoitusmenettely sekä direktiivin 2006/123/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttaminen

2016/0398(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
IMCO

vastaava

Yksilöiden suojelu unionin toimielinten, elinten, laitosten ja virastojen suorittaman henkilötietojen käsittelyn yhteydessä ja näiden tietojen vapaa liikkuvuus

2017/0002(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
LIBE

vastaava

Respect for private life and the protection of personal data in electronic communications and repealing Directive 2002/58/EC (Regulation on Privacy and Electronic Communications)

2017/0003(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
LIBE

vastaava

Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen

2016/0107(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
JURI ECON

vastaava

Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Moldovan tasavallalle

2017/0007(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
INTA

vastaava

Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentäminen sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten tekeminen

2016/0276(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
ECON BUDG

vastaava, tehostettu yhteistyö

Parempien palvelujen tarjoaminen taitojen ja tutkintojen alalla (Europass)

2016/0304(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
CULT EMPL

vastaava