Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Request for waiver of the immunity of Jean-François Jalkh

2016/2115(IMM) Koskemattomuus
JURI

vastaava

Määrärahasiirto V/AB-06/T/16 - Euroopan tilintarkastustuomioistuin

2016/2113(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Määrärahasiirto V/AB-05/A/16 - Euroopan tilintarkastustuomioistuin

2016/2112(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Määrärahasiirto V/AB-04/T/16 - Euroopan tilintarkastustuomioistuin

2016/2111(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Määrärahasiirto V/AB-03/C/16 - Euroopan tilintarkastustuomioistuin

2016/2110(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Määrärahojen siirto 11/2016 - Pääluokka III - Komissio

2016/2106(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekeminen Turkmenistanin kanssa

1998/0031(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
AFET

Ramona Nicole MĂNESCU [PPE]

vastaava

Ehdotus neuvoston päätökseksi hyväksynnän antamisesta Euroopan poliisivirastolle (Europol) Kiinan kansantasavallan yleisen turvallisuuden ministeriön ja Europolin välistä strategista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen

2016/0808(CNS) * Kuulemismenettely
LIBE

vastaava

Neuvoston päätös Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

2016/0184(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
ENVI

Giovanni LA VIA [PPE]

vastaava

Komission delegoitu asetus neuvoston asetuksessa (EY) N:o 577/98 säädetyn työvoimaa koskevan otantatutkimuksen lisäkysymyksiä koskevan vuosien 2019, 2020 ja 2021 ohjelman hyväksymisestä

2016/2792(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
EMPL

vastaava