Käsiteltävänä olevat asiat

Käsiteltävänä olevat asiat

 

Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi ja vaihe, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai vain antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

 
 
Suodata valiokunnan mukaan
 
 
 

Asiakirjat :

Euroopan unionin ja Mosambikin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus

Viite :

2011/0378(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
PECH

vastaava

Asiakirjat :

Règlement délégué (UE) N° de la Commission remplaçant les annexes I et II du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale

Viite :

2014/2985(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
JURI

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus (EU) N:o Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 täydentämisestä yksilöimällä kustannukset, joille voidaan myöntää Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta tukea kalastajien hygienia-, terveys-, turvallisuus- ja työolojen parantamiseksi, meriluonnon monimuotoisuuden ja meriekosysteemien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi, ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kalastusalusten energiatehokkuuden parantamiseksi

Viite :

2014/2982(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
PECH

vastaava

Asiakirjat :

Viktor Uspaskichin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Viite :

2014/2203(IMM) Koskemattomuus
JURI

vastaava

Asiakirjat :

Määrärahojen siirto DEC 53/2014 - pääluokka III - komissio

Viite :

2014/2201(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Asiakirjat :

Määrärahojen siirto DEC 52/2014 - pääluokka III - komissio

Viite :

2014/2202(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Asiakirjat :

Määrärahojen siirto INF 13/2014 - alueiden komitea

Viite :

2014/2200(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Asiakirjat :

Määrärahasiirto n:o 5 - Pääluokka VIII - Euroopan oikeusasiamies

Viite :

2014/2199(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Asiakirjat :

Määrärahojen siirto DEC2/2014 - talous- ja sosiaalikomitea

Viite :

2014/2190(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Asiakirjat :

Määrärahojen siirto INF 12/2014 - alueiden komitea

Viite :

2014/2189(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Päivän lähetykset
 
Tänään ei lähetyksiä  
Multimediakirjasto