Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

EU:n taloudellisten etujen suojelu – rahan ja varojen takaisinperintä kolmansista maista petostapauksissa

2018/2006(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
CONT

Cătălin Sorin IVAN [S&D]

vastaava

Kulttuurihyödykkeiden vienti

2017/0158(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
IMCO INTA

vastaava, tehostettu yhteistyö

Määrärahasiirto DEC 01/2018 - Pääluokka III – Komissio

2018/2016(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Määrärahasiirto DEC 02/2018 - Pääluokka III – Komissio

2018/2015(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen – Belgian ehdokas

2018/0801(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
CONT

Indrek TARAND [Verts/ALE]

vastaava

EU:n tietojärjestelmien välinen yhteentoimivuus (poliisiyhteistyö, oikeudellinen yhteistyö, turvapaikka- ja maahanmuuttoasiat)

2017/0352(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
LIBE

vastaava

EU:n tietojärjestelmien välinen yhteentoimivuus (rajat ja viisumipolitiikka)

2017/0351(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
LIBE

vastaava

Euroopan unionin sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpano

2018/2010(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
INTA

vastaava

Tuotteiden laatuerot sisämarkkinoilla

2018/2008(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
IMCO

Olga SEHNALOVÁ [S&D]

vastaava, tehostettu yhteistyö

Kyberpuolustus

2018/2004(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFET

Urmas PAET [ALDE]

vastaava