Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Investment Protection Agreement between the EU and its Member States, of the one part, and the Republic of Singapore of the other part

2018/0095(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
INTA

vastaava

Annex to the Proposal for a Council Decision on the conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Republic of Singapore

2018/0093(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
INTA

vastaava

Annex to the Proposal for a Council Decision on the conclusion of the Economic Partnership Agreement between the European Union and Japan

2018/0091(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
INTA

vastaava

Consultation on the immunity of Alfonso Luigi Marra

2018/2058(IMM) Koskemattomuus
JURI

vastaava

Komission delegoitu direktiivi sisävesialusten teknisistä vaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/1629 liitteiden II, III ja V muuttamisesta

2018/2675(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
TRAN

vastaava

Esitys lisätalousarvioksi nro 2 varainhoitovuoden 2018 yleiseen talousarvioon: varainhoitovuoden 2017 ylijäämän ottaminen talousarvioon

2018/2057(BUD) Talousarviomenettely
BUDG

Siegfried MUREŞAN [PPE]

vastaava

Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan välisen diplomaatti-, virka- tai virkamatkapassin haltijoiden lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan välisen sopimuksen tekeminen

2018/0086(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
LIBE

vastaava

Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan välisen tavallisen passin haltijoiden lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan välisen sopimuksen tekeminen

2018/0084(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
LIBE

vastaava

Määrärahasiirto DEC 09/2018 - Pääluokka III - Komissio

2018/2052(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Määrärahasiirto DEC 08/2018 - Pääluokka III - Komissio

2018/2051(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava