Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Tanskan kuningaskunnan ja Europolin välinen operatiivista ja strategista yhteistyötä koskeva sopimus

2017/0803(CNS) * Kuulemismenettely
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA [PPE]

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2016/1675 muuttamisesta siten, että poistetaan Guyana liitteessä olevan I kohdan taulukosta ja lisätään siihen Etiopia

2017/2634(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
LIBE ECON

vastaava

Komission delegoitu asetus edellytyksistä yhdenmukaistetun standardin EN 15824 mukaisten orgaanisiin sidosaineisiin pohjautuvien ulkorappauslaastien ja sisätasoitteiden sekä yhdenmukaistetun standardin EN 998-1 mukaisten rappauslaastien ja tasoitteiden luokittelulle ilman testausta niiden paloteknisen käyttäytymisen osalta

2017/2622(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
IMCO

vastaava

Komission delegoitu asetus edellytyksistä yhdenmukaistetun standardin EN 14080 mukaisten liimapuutuotteiden ja yhdenmukaistetun standardin EN 15497 mukaisen sormijatketun rakennesahatavaran luokittelulle ilman testausta niiden paloteknisen käyttäytymisen osalta ja päätöksen 2005/610/EY muuttamisesta

2017/2621(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
IMCO

vastaava

Määrärahasiirto V/AB-02/C/17 - Tilintarkastustuomioistuin

2017/2049(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Määrärahasiirto nro 1/2017 - EUH

2017/2048(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Komission delegoitu asetus delegoitujen asetusten (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 ja (EU) 2016/1178 muuttamisesta tiettyjen OTC-johdannaisia käsittelevien vastapuolten määritysvelvollisuuden noudattamista koskevan määräajan osalta

2017/2617(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee lyijyä optisissa sovelluksissa käytetyissä valkoisissa laseissa

2017/2615(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ENVI

vastaava

Määrärahasiirto DEC 05/2017 - pääluokka III - Komissio

2017/2047(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Määrärahasiirto DEC 04/2017 - pääluokka III - Komissio

2017/2046(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava