Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi ja vaihe, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai vain antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Euroopan unionin ja Mosambikin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus

2011/0378(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
PECH

vastaava

Règlement délégué de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes

2015/2909(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
PECH

vastaava

Règlement délégué de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales

2015/2908(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
PECH

vastaava

Määrärahasiirto DEC 1/2015 - Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

2015/2261(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Määrärahasiirto nro DEC 30/2015 - Pääluokka III – Komissio

2015/2263(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Määrärahasiirto INF 4/2015 - Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

2015/2262(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

ESIRin varatoimitusjohtajan nimittäminen

2015/0902(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
ECON

vastaava

ESIRin toimitusjohtajan nimittäminen

2015/0901(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
ECON

vastaava

Kroatian liittyminen Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen

2015/0210(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
LIBE

vastaava

Komission delegoitu asetus komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä on lakisääteisten pääomavaatimusten laskenta vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksen hallussa olevien varojen useiden luokkien osalta

2015/2899(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava