Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi ja vaihe, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai vain antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Määrärahojen siirto INF 1/2015 - pääluokka VI - talous- ja sosiaalikomitea

2015/2144(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Määrärahasiirto INF 5/2015 – Alueiden komitea

2015/2143(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Määrärahasiirto DEC 2/2015 – Pääluokka III – Komissio

2015/2141(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Määrärahasiirto INF 4/2015 – Alueiden komitea

2015/2142(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Komission delegoitu asetus asetuksen (EY) N:o 606/2009 muuttamisesta eräiden viininvalmistusmenetelmien osalta ja asetuksen (EY) N:o 436/2009 muuttamisesta kyseisten menetelmien viinialan rekistereihin kirjaamisen osalta

2015/2770(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa täsmennetään sijoittajia, järjestäjiä, alkuperäisiä luotonantajia ja alullepanevia laitoksia koskevia vaatimuksia siirrettyyn luottoriskiin liittyvien vastuiden osalta, annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 625/2014 oikaisemisesta

2015/2769(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Kulttuurien välisen vuoropuhelun, kulttuurien monimuotoisuuden ja koulutuksen merkitys EU:n perusarvojen edistämisessä

2015/2139(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
CULT

Julie WARD [S-D]

vastaava

EU-asioiden oppiminen koulussa

2015/2138(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
CULT

Damian DRĂGHICI [S-D]

vastaava

Määrärahasiirto V/AB-07/A/15 – Tilintarkastustuomioistuin

2015/2136(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Määrärahasiirtoesitys V/AB-06/C/15 – Tilintarkastustuomioistuin

2015/2135(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava