Käsiteltävänä olevat asiat

Käsiteltävänä olevat asiat

 

Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi ja vaihe, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai vain antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

 
 
Suodata valiokunnan mukaan
 
 
 

Asiakirjat :

Euroopan unionin ja Mosambikin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus

Viite :

2011/0378(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
PECH

vastaava

Asiakirjat :

Määrärahojen siirto DEC 53/2014 - pääluokka III - komissio

Viite :

2014/2201(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Asiakirjat :

Määrärahojen siirto DEC 52/2014 - pääluokka III - komissio

Viite :

2014/2202(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Asiakirjat :

Määrärahojen siirto INF 13/2014 - alueiden komitea

Viite :

2014/2200(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Asiakirjat :

Määrärahojen siirto DEC2/2014 - talous- ja sosiaalikomitea

Viite :

2014/2190(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Asiakirjat :

Määrärahojen siirto INF 12/2014 - alueiden komitea

Viite :

2014/2189(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Asiakirjat :

Määrärahojen siirto INF 9/2014 - alueiden komitea

Viite :

2014/2188(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Asiakirjat :

Määrärahojen siirto DEC 37/2014 - pääluokka III - komissio

Viite :

2014/2196(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Asiakirjat :

Määrärahojen siirto N:o 3 - unionin tuomioistuin

Viite :

2014/2195(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus (EU) asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen unionin kansainvälisten velvoitteiden täytäntöönpanosta Atlantin tonnikalojen suojelusta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen ja Luoteis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen nojalla

Viite :

2014/2962(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
PECH

vastaava

Päivän lähetykset
 
Tänään ei lähetyksiä  
Multimediakirjasto