Käsiteltävänä olevat asiat

Käsiteltävänä olevat asiat

 

Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi ja vaihe, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai vain antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

 
 
Suodata valiokunnan mukaan
 
 
 

Asiakirjat :

Euroopan unionin ja Mosambikin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus

Viite :

2011/0378(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
PECH

vastaava

Asiakirjat :

Règlement délégué de la Commission modifiant le règlement (UE) nº 318/2013 portant adoption du programme de modules ad hoc pour l’enquête par sondage sur les forces de travail, couvrant les années 2016 à 2018, prévu par le règlement (CE) nº 577/98 du Conseil

Viite :

2014/2927(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
EMPL

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä kriisinratkaisun rahoitusjärjestelyihin etukäteen suoritettavien rahoitusosuuksien osalta

Viite :

2014/2923(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Asiakirjat :

Määrärahasiirto DEC36 - Pääluokka III - Komissio

Viite :

2014/2138(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus poisheittämissuunnitelmasta Välimerellä harjoitettavaa tiettyjen pienten pelagisten lajien kalastusta varten

Viite :

2014/2917(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
PECH

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus tiettyä luoteisilla vesialueilla harjoitettavaa pelagista kalastusta koskevasta poisheittämissuunnitelmasta

Viite :

2014/2915(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
PECH

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus tiettyä Pohjanmerellä harjoitettavaa pienten pelagisten lajien kalastusta ja tiettyä Pohjanmerellä teollisiin tarkoituksiin harjoitettavaa kalastusta koskevasta poisheittämissuunnitelmasta

Viite :

2014/2914(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
PECH

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus tiettyä lounaisilla vesialueilla harjoitettavaa pelagista kalastusta koskevasta poisheittämissuunnitelmasta

Viite :

2014/2913(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
PECH

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus Itämerta koskevan poisheittämissuunnitelman laatimisesta

Viite :

2014/2912(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
PECH

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) N:o 918/2012 oikaisemisesta valtionlainaa koskevien merkittävien nettomääräisten lyhyiden positioiden ilmoittamisen osalta

Viite :

2014/2910(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Päivän lähetykset
 
Tänään ei lähetyksiä  
Multimediakirjasto