Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä määrittämällä, miten muiden rahoitusvälineiden kuin johdannaisten nimellismäärä, johdannaisten nimellismäärä ja sijoitusrahastojen varojen nettoarvo on laskettava

2017/2884(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa säädettyjen määritelmien teknisten seikkojen täsmentämiseksi

2017/2883(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen - Bulgarian ehdokas

2017/0818(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
CONT

Indrek TARAND [Verts/ALE]

vastaava

Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen - Portugalin ehdokas

2017/0817(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
CONT

Indrek TARAND [Verts/ALE]

vastaava

Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen - Tanskan ehdokas

2017/0816(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
CONT

Indrek TARAND [Verts/ALE]

vastaava

Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen - Espanjan ehdokas

2017/0815(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
CONT

Indrek TARAND [Verts/ALE]

vastaava

Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen - Suomen ehdokas

2017/0814(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
CONT

Indrek TARAND [Verts/ALE]

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/92/EU täydentämisestä edustavimpia maksutiliin liittyviä palveluja käsittelevää unionin standardoitua terminologiaa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

2017/2882(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava, tehostettu yhteistyö

Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen - Italian ehdokas

2017/0813(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
CONT

Indrek TARAND [Verts/ALE]

vastaava

Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen - Belgian ehdokas

2017/0812(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
CONT

Indrek TARAND [Verts/ALE]

vastaava