Käsiteltävänä olevat asiat

Käsiteltävänä olevat asiat

 

Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi ja vaihe, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai vain antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

 
 
Suodata valiokunnan mukaan
 
 
 

Asiakirjat :

Euroopan unionin ja Mosambikin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus

Viite :

2011/0378(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
PECH

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus (EU) N:o .../... hedelmien ja vihannesten tuottajille tilapäisesti myönnettävistä poikkeuksellisista tukitoimenpiteistä ja delegoidun asetuksen (EU) N:o 913/2014 muuttamisesta

Viite :

2014/2810(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Asiakirjat :

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2013/012 BE/Ford Genk - Belgia

Viite :

2014/2065(BUD) Talousarviomenettely
BUDG

Paul RÜBIG [PPE]

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus (EU) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä teknisten sääntelynormien osalta ilmoitettaessa sijoittautumisoikeuteen ja palveluiden vapaaseen tarjoamiseen liittyviä tietoja

Viite :

2014/2808(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus (EU) N:o …/... persikoiden ja nektariinien tuottajien poikkeuksellisista väliaikaisista tukitoimista

Viite :

2014/2807(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus (EU) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä teknisillä sääntelynormeilla, joilla tarkennetaan merkityksellisten luottovastuiden maantieteellisen sijainnin määrittämistapaa laskettaessa yrityskohtaista vastasyklistä pääomapuskurikantaa

Viite :

2014/2806(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus (EU) N:o …/... yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteen III muuttamisesta

Viite :

2014/2805(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
INTA

vastaava

Asiakirjat :

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto - hakemus EGF/2014/0004 ES/Comunidad Valenciana - metal

Viite :

2014/2064(BUD) Talousarviomenettely
BUDG

Patricija ŠULIN [PPE]

vastaava

Asiakirjat :

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välinen kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimus Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

Viite :

2014/0236(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
DEVE

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus (EU) N:o …/.. tutkimus- ja kehittämismenojen ilmoittamismuodosta Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (UE) N:o 549/2013 mukaisesti

Viite :

2014/2804(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Päivän lähetykset
 
Multimediakirjasto