Käsiteltävänä olevat asiat

Käsiteltävänä olevat asiat

 

Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi ja vaihe, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai vain antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

 
 
Suodata valiokunnan mukaan
 
 
 

Asiakirjat :

Lisätalousarvioesitys nro 2/2014 – varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamisesta aiheutuva ylijäämä

Viite :

2014/2035(BUD) Talousarviomenettely
BUDG

vastaava

Asiakirjat :

Pyyntö Brice Hortefeux'n parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamiseksi

Viite :

2014/2034(IMM) Koskemattomuus
JURI

Eva LICHTENBERGER [Verts/ALE]

vastaava

Asiakirjat :

Euroopan unionin ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus

Viite :

2014/0115(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
PECH

vastaava

Asiakirjat :

Unionin viisumisäännöstö (uudelleenlaadittu)

Viite :

2014/0094(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
LIBE

vastaava

Asiakirjat :

Kiertomatkaviisumin luominen ja Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen sekä asetusten (EY) N:o 562/2006 ja (EY) N:o 767/2008 muuttaminen

Viite :

2014/0095(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
LIBE

vastaava

Asiakirjat :

EY:n ja Tunisian välisestä assosioinnista tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävä pöytäkirja, joka koskee EU:n ja Tunisian puitesopimusta Tunisian osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista

Viite :

2014/0118(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
AFET

vastaava

Asiakirjat :

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävä pöytäkirja, joka koskee Euroopan unionin ja Libanonin tasavallan puitesopimusta Libanonin tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista

Viite :

2014/0110(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
AFET

vastaava

Asiakirjat :

Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminta ja valvonta (uudelleenlaadittu)

Viite :

2014/0091(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
ECON

vastaava

Asiakirjat :

Köysiratalaitteistot

Viite :

2014/0107(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
IMCO

vastaava

Asiakirjat :

Henkilösuojaimet

Viite :

2014/0108(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
IMCO

vastaava

Päivän lähetykset
 
Tänään ei lähetyksiä  
Multimediakirjasto