Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi ja vaihe, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai vain antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Makrotaloudellinen apu Ukrainalle

2015/0005(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
INTA

vastaava

Valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvään pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevaan vuoden 1998 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten hyväksyminen

2014/0358(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
ENVI

vastaava

Valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvään raskasmetalleja koskevaan vuoden 1998 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten hyväksyminen

2014/0359(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
ENVI

vastaava

Vuoden 2016 talousarvion suuntaviivat - Pääluokka III

2015/2008(BUD) Talousarviomenettely
BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE]

vastaava

Sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen digitaalisella ajalla

2015/2007(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
FEMM

vastaava

Nuorten yrittäjyyden edistäminen koulutuksen avulla

2015/2006(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
CULT

Michaela ŠOJDROVÁ [PPE]

vastaava

Liikennepolitiikan vuoden 2011 valkoisen kirjan täytäntöönpano: tilannekatsaus ja kohti kestävää liikkuvuutta

2015/2005(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
TRAN

Wim van de CAMP [PPE]

vastaava

Kehitysmaiden paikallisviranomaisten rooli kehitysyhteistyössä

2015/2004(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
DEVE

Eleni THEOCHAROUS [PPE]

vastaava

EU:n ja Kiinan suhteet

2015/2003(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFET

Bas BELDER [ECR]

vastaava

Euroopan naapuruuspolitikan uudelleentarkastelu

2015/2002(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFET

Eduard KUKAN [PPE]

vastaava