Käsiteltävänä olevat asiat

Käsiteltävänä olevat asiat

 

Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi ja vaihe, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai vain antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

 
 
Suodata valiokunnan mukaan
 
 
 

Asiakirjat :

Euroopan unionin ja Mosambikin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus

Viite :

2011/0378(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
PECH

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta

Viite :

2014/2926(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
INTA

vastaava

Asiakirjat :

Polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautuminen (kodifikaatio)

Viite :

2014/0309(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
JURI

vastaava

Asiakirjat :

Määrärahojen siirto DEC 40/2014 - Pääluokka III - Komissio

Viite :

2014/2171(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Asiakirjat :

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/010 IT/Whirlpool - Italia

Viite :

2014/2170(BUD) Talousarviomenettely
BUDG

vastaava

Asiakirjat :

Muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautuminen (kodifikaatio)

Viite :

2014/0305(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
JURI

vastaava

Asiakirjat :

Määrärahojen siirto DEC 38/2014 - Pääluokka III - Komissio

Viite :

2014/2168(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Asiakirjat :

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/005 FR/GAD - Ranska

Viite :

2014/2166(BUD) Talousarviomenettely
BUDG

Anneli JÄÄTTEENMÄKI [ALDE]

vastaava

Asiakirjat :

Ivan Jakovčicin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Viite :

2014/2169(IMM) Koskemattomuus
JURI

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus (EU) N:o .../... vapaaehtoisehdokkaita ja EU:n vapaaehtoisapua koskevan aloitteen vapaaehtoisia koskevista säännöistä

Viite :

2014/2928(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
DEVE

vastaava

Päivän lähetykset
 
Tänään ei lähetyksiä  
Multimediakirjasto