Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi ja vaihe, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai vain antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Komissaarien kuulemista koskevat menettelyt ja käytännöt, vuoden 2014 kokemukset

2015/2040(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFCO

Richard CORBETT [S-D]

vastaava

Euroopan puolustusmarkkinoiden kehityksen vaikutus Euroopan turvallisuuteen ja puolustuskykyyn

2015/2037(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFET

vastaava, tehostettu yhteistyö

Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen

2015/2035(INL) Lainsäädäntöaloitteisiin sovellettava menettely
AFCO

Danuta Maria HÜBNER [PPE] Jo LEINEN [S-D]

vastaava

Määrärahojen siirto DEC 8/2015 - Pääluokka III - Komissio

2015/2033(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Määrärahojen siirto DEC 9/2015 - Pääluokka III - Komissio

2015/2034(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL [S-D]

vastaava

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/018 GR/Attica Broadcasting - Kreikka

2015/2031(BUD) Talousarviomenettely
BUDG

Georgios KYRTSOS [PPE]

vastaava

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2014/015 GR/ATTICA - Kreikka)

2015/2032(BUD) Talousarviomenettely
BUDG

Lefteris CHRISTOFOROU [PPE]

vastaava

Pöytäkirja EU:n ja Jordanian välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen muuttamisesta Kroatian EU:hun liittymisen huomioon ottamiseksi

2015/0003(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
TRAN

vastaava

Päätös työllisyyskomitean perustamisesta ja päätöksen 2000/98/EY kumoamisesta

2015/0801(CNS) * Kuulemismenettely
EMPL

Marita ULVSKOG [S-D]

vastaava

Päätös sosiaalisen suojelun komitean perustamisesta ja päätöksen 2004/689/EY kumoamisesta

2015/0802(CNS) * Kuulemismenettely
EMPL

Marita ULVSKOG [S-D]

vastaava