Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi ja vaihe, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai vain antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Komission delegoitu asetus maito- ja maitotuotealan tilapäisistä poikkeustoimenpiteistä voin ja rasvattoman maitojauheen julkisen interventiojakson jatkamiseksi vuonna 2015 ja voin ja rasvattoman maitojauheen julkisen interventiojakson aikaistamiseksi vuonna 2016

2015/2851(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

EU:n ja Palaun tasavallan välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus

2015/0193(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
LIBE

vastaava

EU:n ja Kiribatin tasavallan välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus

2015/0200(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
LIBE

vastaava

EU:n ja Tongan kuningaskunnan välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus

2015/0196(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
LIBE

vastaava

EU:n ja Kolumbian tasavallan välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus

2015/0201(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
LIBE

vastaava

EU:n ja Perun tasavallan välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus

2015/0199(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
LIBE

vastaava

Maataloustuotteiden, jalostettujen maataloustuotteiden, kalojen ja kalastustuotteiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojaaminen ja Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisestä assosioinnista tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen muuttaminen

2015/0203(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
INTA

vastaava

Czesław Adam Siekierskin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

2015/2241(IMM) Koskemattomuus
JURI

vastaava

Robert Jarosław Iwaszkiewiczin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

2015/2240(IMM) Koskemattomuus
JURI

Kostas CHRYSOGONOS [GUE/NGL]

vastaava

Stelios Koulogloun koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

2015/2239(IMM) Koskemattomuus
JURI

Pavel SVOBODA [PPE]

vastaava