Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Määrärahasiirto nro 1/2017 - EUH

2017/2048(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

Indrek TARAND [Verts/ALE]

vastaava

Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee lyijyä optisissa sovelluksissa käytetyissä valkoisissa laseissa

2017/2615(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ENVI

vastaava

Norjaan vietävien maataloustuotteiden tullimaksujen korotus / äskettäin käydyt neuvottelut kalakauppaa koskevasta pöytäkirjasta

2017/2618(RSP) Päätöslauselma ajankohtaisesta aiheesta, 78, 81, 103, 108, 115 art.
INTA

vastaava

Määrärahasiirto DEC 05/2017 - pääluokka III - Komissio

2017/2047(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

Jens GEIER [S&D]

vastaava

Määrärahasiirto DEC 04/2017 - pääluokka III - Komissio

2017/2046(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

Jens GEIER [S&D]

vastaava

Määrärahasiirto DEC 03/2017 - pääluokka III - Komissio

2017/2045(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

Jens GEIER [S&D]

vastaava

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 - kaikki pääluokat

2017/2044(BUD) Talousarviomenettely
BUDG

Siegfried MUREŞAN [PPE] Richard ASHWORTH [ECR]

vastaava

Talousarvio 2018 - Trilogin neuvotteluvaltuudet

2017/2043(BUD) Talousarviomenettely
BUDG

Siegfried MUREŞAN [PPE]

vastaava

Määrärahasiirto INF 2/2017 - Tuomioistuin

2017/2042(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

Indrek TARAND [Verts/ALE]

vastaava

Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee lyijyä tietyissä jäähdytysainetta sisältävissä kompressoreissa olevissa laakerikuorissa ja -heloissa

2017/2613(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ENVI

vastaava