Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi ja vaihe, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai vain antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kiinteän polttoaineen kattiloiden sekä kiinteän polttoaineen kattilasta, lisälämmittimistä, lämmönsäätölaitteista ja aurinkolämpölaitteista koostuvien kokoonpanojen energiamerkinnän osalta

2015/2674(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ITRE

vastaava

Tonnikalan monivuotinen elvytyssuunnitelma Itä-Atlantilla ja Välimerellä

2015/0096(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
PECH

Gabriel MATO [PPE]

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä paikallisten tilalämmittimien energiamerkinnän osalta

2015/2670(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ITRE

vastaava

Kotitalous- ja hoivatyötä tekevät naiset EU:ssa

2015/2094(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
FEMM

Kostadinka KUNEVA [GUE/NGL]

vastaava, tehostettu yhteistyö

Kalastuksen valvonnan yhdenmukaistaminen Euroopassa

2015/2093(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
PECH

Isabelle THOMAS [S-D]

vastaava

Uusi YKP: rakenne teknisiä toimenpiteitä ja monivuotisia suunnitelmia varten

2015/2092(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
PECH

Gabriel MATO [PPE]

vastaava

Yhteiset säännöt YKP:n ulkoisen ulottuvuuden soveltamiseksi, kalastussopimukset mukaan lukien

2015/2091(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
PECH

Linnéa ENGSTRÖM [Verts/ALE]

vastaava

Pienimuotoisen rannikkokalastuksen innovointi ja monipuolistaminen kalastuksesta riippuvaisilla alueilla

2015/2090(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
PECH

Ruža TOMAŠIĆ [ECR]

vastaava

Liikenneonnettomuuksien vanhentumisajat

2015/2087(INL) Lainsäädäntöaloitteisiin sovellettava menettely
JURI

vastaava

Rajatylittävä adoptioiden tunnustaminen

2015/2086(INL) Lainsäädäntöaloitteisiin sovellettava menettely
JURI

vastaava