Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Määrärahasiirtoesitys DEC 21/2016 – Pääluokka III – Komissio

2016/2212(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Ukrainan ja Europolin välinen operatiivista ja strategista yhteistyötä koskeva sopimus

2016/0811(CNS) * Kuulemismenettely
LIBE

Mariya GABRIEL [PPE]

vastaava

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi

2016/0259(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
CULT

Mircea DIACONU [ALDE]

vastaava

Uusia psykoaktiivisia aineita koskeva tiedonvaihto, varhaisvaroitusjärjestelmä ja riskinarviointimenettely

2016/0261(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
LIBE

vastaava

Määrärahojen siirto V/AB-07/T/16 - tilintarkastustuomioistuin

2016/2213(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Kreikalle marraskuussa 2015 Joonian saarilla tapahtuneen maanjäristyksen jälkeen

2016/2165(BUD) Talousarviomenettely
BUDG

Georgios KYRTSOS [PPE]

vastaava

Vastuuvapaus 2015: Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto

2016/2205(DEC) Vastuuvapausmenettely
CONT

vastaava

Määrärahasiirtoesitys INF 2/2016 – Alueiden komitea

2016/2209(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Määrärahasiirtoesitys nro 1/2016 – Pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu

2016/2210(GBD) Talousarviohallinto: määrärahasiirto
BUDG

vastaava

Yhteisten puitteiden vahvistaminen otannoilla kerättyihin yksilötason tietoihin perustuville henkilöitä ja kotitalouksia koskeville Euroopan tilastoille

2016/0264(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
EMPL

vastaava