Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Vuosikertomus EU:n perusoikeustilanteesta vuonna 2016

2017/2125(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
LIBE

Frank ENGEL [PPE]

vastaava

Vuosittainen kertomus yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta

2017/2123(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFET

Michael GAHLER [PPE]

vastaava

Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2016 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla

2017/2122(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFET

Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL [PPE]

vastaava

Vuosittainen kertomus yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta

2017/2121(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFET

David McALLISTER [PPE]

vastaava

Virkistyskalastuksen tilanne Euroopan unionissa

2017/2120(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
PECH

Norica NICOLAI [ALDE]

vastaava

EU:n kalatalousalan arvoketjun optimointi

2017/2119(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
PECH

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA [S&D]

vastaava

Tavoitteena kestävä ja kilpailukykyinen eurooppalainen vesiviljelyala: nykytilanne ja tulevat haasteet

2017/2118(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
PECH

Carlos ITURGAIZ [PPE]

vastaava

EU:n lampaan- ja vuohenliha-alan nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät

2017/2117(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AGRI

Esther HERRANZ GARCÍA [PPE]

vastaava

Eurooppalainen strategia valkuaiskasvien edistämiseksi: valkuais- ja palkokasvien tuotannon lisääminen Euroopan maatalousalalla

2017/2116(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AGRI

Jean-Paul DENANOT [S&D]

vastaava

EU:n mehiläishoitoalan näkymät ja haasteet

2017/2115(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AGRI

Norbert ERDŐS [PPE]

vastaava