Käsiteltävänä olevat asiat

Käsiteltävänä olevat asiat

 

Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi ja vaihe, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai vain antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

 
 
Suodata valiokunnan mukaan
 
 
 

Asiakirjat :

Euroopan unionin ja Mosambikin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätyt kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus

Viite :

2011/0378(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
PECH

vastaava

Asiakirjat :

Règlement délégué (UE) de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales

Viite :

2014/2915(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
PECH

vastaava

Asiakirjat :

Règlement délégué (UE) de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques et pêcheries à des fins industrielles dans la mer du Nord

Viite :

2014/2914(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
PECH

vastaava

Asiakirjat :

Règlement délégué (UE) de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes

Viite :

2014/2913(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
PECH

vastaava

Asiakirjat :

Règlement délégué (UE) de la Commission établissant un plan de rejets pour la mer Baltique

Viite :

2014/2912(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
PECH

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) N:o 918/2012 oikaisemisesta valtionlainaa koskevien merkittävien nettomääräisten lyhyiden positioiden ilmoittamisen osalta

Viite :

2014/2910(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteiden II ja III muuttamisesta

Viite :

2014/2909(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
AGRI

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/40/EU liitteen II muuttamisesta hyväksymällä tupakkatuotteissa käytettävien kuvavaroitusten arkisto

Viite :

2014/2894(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ENVI

vastaava

Asiakirjat :

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 täydentämisestä maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnässä sovellettavien, ajoneuvojen jarruttamista koskevien vaatimusten osalta

Viite :

2014/2908(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
IMCO

vastaava

Asiakirjat :

Liitteet asiakirjaan komission delegoitu asetus vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EU täydentämisestä (Solvenssi II)

Viite :

2014/2893(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Päivän lähetykset
 
Multimediakirjasto