Nuacht is déanaí

Next meeting

12-06-2018 - 17:29
Voting at the REGI meeting

Mórscéalta

Doiciméid úsáideacha

Craoltaí le teacht

19-06-2018 18:30 / 19:00 ECON AFCO
20-06-2018 09:00 / 12:30 AFCO
20-06-2018 15:00 / 18:30 AFCO

Leabharlann Ilmheán

11-06-2018 - 19:35
AFCO Cruinniú
04-06-2018 - 17:38
JURI AFCO ITRE LIBE Cruinniú
24-05-2018 - 14:38
AFCO Cruinniú

Focal Fáilte

Interview with Danuta Maria Hübner- AFCO chair

Fáilte go dtí láithreán gréasáin an Choiste um Ghnóthaí Bunreachtúla (AFCO).

Díreoidh téarma parlaiminteach 2014-2019 ar na gnéithe institiúideacha lena gcinnfear todhchaí AE. Leanfaimid de mheastóireacht a dhéanamh ar chur chun feidhme nuálaíochtaí Chonradh Liospóin agus an measúnú seo a úsáid mar bhunús le haghaidh forbairtí nua. Ag teacht as an meastóireacht ar na bearta a rinneadh tar éis ghéarchéim 2008, breithneoimid freisin an bhfuil gá le hathchóiriú nua ar an gConradh. Bheadh dhá ghné in athchóiriú den sórt sin: forálacha an Chonartha idir-rialtasaigh ar Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas san Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta a chomhtháthú i gcreat dlíthiúil AE, a bhféadfadh leasuithe conartha a bheith riachtanach lena aghaidh, agus dlisteanacht dhaonlathach a thabhairt don rialachas eacnamaíoch sa limistéar euro.

Leagan níos faide

Cumhachtaí agus freagrachtaíTeagmhálacha

Naisc