Nuacht is déanaí

Next AFET Meeting

16-06-2017 - 12:09
AFET meeting

Mórscéalta

Doiciméid úsáideacha

Craoltaí le teacht

26-06-2017 15:00 / 18:30 AFET

Leabharlann Ilmheán

21-06-2017 - 09:34
AFET SEDE Cruinniú
20-06-2017 - 16:23
AFET DROI Cruinniú

Focal Fáilte

David McALLISTER

A chuairteoir, a chara,

Fáilte go dtí suíomh gréasáin an Choiste um Ghnóthaí Eachtracha i bParlaimint na hEorpa. I measc na ndúshlán atá ag méadú, agus i measc na ndeiseanna atá os comhair Pharlaimint na hEorpa freisin, bíonn 73 Chomhalta an choiste seo ag rannchuidiú le sainiú bheartas eachtrach agus slándála AE agus déanann siad cur chun feidhme an bheartais sin a ghrinnscrúdú. Bímíd ag díriú ar an gcaoi a gcaitear cistí Eorpacha agus bíonn ár dtacaíocht de dhíth i dtaobh gach comhaontais idirnáisiúnta arna shíniú ag AE. Féachaimid i gcónaí le leasanna agus luachanna ár saoránach a chaomhnú thar lear, ag obair go dlúth leis an dá fhochoiste de chuid an choiste: An Fochoiste um Chearta an Duine agus An Fochoiste um Shlándáil agus Cosaint.

Leagan níos faide

Cumhachtaí agus freagrachtaíTeagmhálacha

Naisc