Tuarascálacha


A luaithe a bheidh dréacht-thuarascáil curtha faoi bhráid an choiste, tugtar an deis do na comhaltaí leasuithe a mholadh roimh sprioc am áirithe. Déantar leasuithe beartaithe a phlé ansin agus vótáiltear orthu sa choiste. A luaithe a bheidh dréacht-tuarascáil leasaithe agus vóta críochnaithe caite, is tuarascáil í agus tíolacfar í sa seisiún iomlánach. Léiríonn an leathanach seo na tuarascálacha arna gcríochnú sa choiste.
Téigh i gcomhairle leis an bhfeidhm cuardaigh do na tuarascálacha go léir atá ar fáil.

Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

  REPORT on the request for waiver of the immunity of Steeve Briois

22-10-2018 A8-0349/2018 PE 625.483v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

  REPORT on the request for waiver of the immunity of Sophie Montel

22-10-2018 A8-0350/2018 PE 625.484v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

  REPORT on the request for waiver of the immunity of Georgios Kyrtsos

22-10-2018 A8-0351/2018 PE 628.646v02-00
JURI

Heidi HAUTALA

TUARASCÁIL ar an iarraidh ar dhíolúine Manolis Kefalogiannis a tharscaoileadh

16-10-2018 A8-0333/2018 PE 612.317v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

  REPORT on the request for consultation on the privileges and immunities of Alfonso Luigi Marra

15-10-2018 A8-0325/2018 PE 627.901v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

  REPORT on the request for waiver of the immunity of Georgios Kyrtsos

26-09-2018 A8-0291/2018 PE 627.722v02-00
JURI

Laura FERRARA