Nuacht is déanaí

Next LIBE committee meetings

22-06-2017 - 14:33
Next week, MEPs vote on limiting the use of GMOs, hear what Europe should do about Ebola, meet the Colombian President and bid farewell to Herman Van Rompuy.

Mórscéalta

Doiciméid úsáideacha

Craoltaí le teacht

26-06-2017 15:00 / 18:30 LIBE
29-06-2017 09:00 / 12:30 LIBE
29-06-2017 15:00 / 18:30 LIBE

Leabharlann Ilmheán

22-06-2017 - 09:07
LIBE Cruinniú
21-06-2017 - 09:05
LIBE Cruinniú
15-06-2017 - 09:07
LIBE Cruinniú

Focal Fáilte

LIBE Committee Chair

Mar Chathaoirleach den Choiste maidir le Saoirsí Sibhialta, Ceartas agus Gnóthaí Baile (LIBE) is cúis áthais dom fáilte a chur romhat chuig an leathanach seo.

Tá Coiste LIBE freagrach as an gcuid is mó den reachtaíocht agus den mhaoirsiú daonlathach maidir leis na beartais i leith Ceartais agus Gnóthaí Baile. Agus é sin ar siúl aige, áirithíonn sé lánurraim don Chairt um Chearta Bunúsacha laistigh d'AE, don Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine agus do neartú shaoránacht na hEorpa.

Leagan níos faide

Cumhachtaí agus freagrachtaíTeagmhálacha

Naisc