Nuacht is déanaí

Next LIBE committee meetings

04-09-2015 - 09:31
Next week, MEPs vote on limiting the use of GMOs, hear what Europe should do about Ebola, meet the Colombian President and bid farewell to Herman Van Rompuy.

Mórscéalta

International protection for Italy and Greece, EU fundamental rights: plenary votes

04-09-2015 - 09:35
Image of a keyboard with one button written vote on it

Vote in LIBE Committee on 3 September

04-09-2015 - 09:35
Image of a keyboard with one button written vote on it

Study: Enhancing the Common European Asylum System and Alternatives to Dublin

19-08-2015 - 12:00
Study Enhancing the Common European Asylum System and Alternatives to Dublin

Doiciméid úsáideacha

Craoltaí an lae inniu

Níl aon chraoladh ann inniu

Leabharlann Ilmheán

03-09-2015 - 09:07
LIBE Cruinniú
16-07-2015 - 15:45
LIBE Cruinniú

Focal Fáilte

LIBE Committee Chair

Mar Chathaoirleach den Choiste maidir le Saoirsí Sibhialta, Ceartas agus Gnóthaí Baile (LIBE) is cúis áthais dom fáilte a chur romhat chuig an leathanach seo.

Tá Coiste LIBE freagrach as an gcuid is mó den reachtaíocht agus den mhaoirsiú daonlathach maidir leis na beartais i leith Ceartais agus Gnóthaí Baile. Agus é sin ar siúl aige, áirithíonn sé lánurraim don Chairt um Chearta Bunúsacha laistigh d'AE, don Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine agus do neartú shaoránacht na hEorpa.

Leagan níos faide

Cumhachtaí agus freagrachtaíTeagmhálacha

Naisc