Éisteachtaí

Féach an uile

Ceadaítear do choiste cruinniú le saineolaithe a eagrú sa chás ina meastar é sin a bheith sár-riachtanach dá chuid oibre maidir le hábhar ar leith. Is féidir le dhá choiste nó níos mó éisteachtaí a thionól go comhpháirteach lena chéile. Eagraíonn formhór na gcoistí éisteachtaí go tráthrialta ionas go bhféadfaidh siad tuairimí a fháil ó shaineolaithe agus go bhféadfaidh siad pléití a bheith acu ar phríomh-shaincheisteanna. Ar an leathanach seo, gheobhaidh tú an fhaisnéis go léir a bhaineann le héisteachtaí coiste, lena n-áirítear cláir agus aithisc ó chainteoirí.

25-04-2018 - Globalisation “trilemma”: how to reconcile globalisation, democracy and welfare

AFCO 02-05-2018 - 15:10
Illustration map of Europe ©AP Images/European Union-EP

On 25/04/2018, AFCO is organising a hearing on "Globalisation “trilemma”: how to reconcile globalisation, democracy and welfare - lessons for the EU", with 4 invited experts: Davide Cadeddu, professor of political theory at the University of Milan; Susan George, President of the Transnational Institute in Amsterdam; Ingolf Pernice, Research Director on Global Constitutionalism from the Humboldt Institute in Berlin and Daniel Gros, Director Centre for European Policy Studies in Brussels.

Suíomh : Brussels