Nuacht is déanaí

Next meeting

24-01-2018 - 16:42
A computer screen with a photo of a committee meeting in it

Mórscéalta

Doiciméid úsáideacha

Craoltaí le teacht

26-02-2018 15:00 / 17:45 AFCO
26-02-2018 17:45 / 18:30 JURI AFCO
27-02-2018 10:30 / 12:30 AFCO

Leabharlann Ilmheán

21-02-2018 - 14:37
AFCO PETI Cruinniú
24-01-2018 - 11:09
JURI AFCO Cruinniú
23-01-2018 - 09:15
AFCO Cruinniú

Focal Fáilte

Interview with Danuta Maria Hübner- AFCO chair

Fáilte go dtí láithreán gréasáin an Choiste um Ghnóthaí Bunreachtúla (AFCO).

Díreoidh téarma parlaiminteach 2014-2019 ar na gnéithe institiúideacha lena gcinnfear todhchaí AE. Leanfaimid de mheastóireacht a dhéanamh ar chur chun feidhme nuálaíochtaí Chonradh Liospóin agus an measúnú seo a úsáid mar bhunús le haghaidh forbairtí nua. Ag teacht as an meastóireacht ar na bearta a rinneadh tar éis ghéarchéim 2008, breithneoimid freisin an bhfuil gá le hathchóiriú nua ar an gConradh. Bheadh dhá ghné in athchóiriú den sórt sin: forálacha an Chonartha idir-rialtasaigh ar Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas san Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta a chomhtháthú i gcreat dlíthiúil AE, a bhféadfadh leasuithe conartha a bheith riachtanach lena aghaidh, agus dlisteanacht dhaonlathach a thabhairt don rialachas eacnamaíoch sa limistéar euro.

Leagan níos faide

Cumhachtaí agus freagrachtaíTeagmhálacha

Naisc