Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Proposal for a Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management

2018/2070(ACI) Nós imeachta maidir le Comhaontú Idirinstitiúideach
AFCO

Coiste freagrach

Conclusion of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community

2018/0427(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
AFCO

Coiste freagrach

General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

2019/2028(BUD) An nós imeachta buiséadach
AFCO

Iarradh tuairim

2020 Budget - Mandate for the Trilogue

2019/2010(BUD) An nós imeachta buiséadach
AFCO

Iarradh tuairim

Discharge 2017: General budget of the EU - Council and European Council

2018/2168(DEC) Nós imeachta um urscaoileadh
AFCO

Iarradh tuairim

Council regulation laying down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027

2018/0166(APP) An nós imeachta maidir le toiliú
AFCO

Iarradh tuairim

Proposal for a Council decision on the system of own resources of the European Union

2018/0135(CNS) * Nós imeachta an chomhairlithe
AFCO

Iarradh tuairim

Determination of a clear risk of a serious breach by the Republic of Poland of the rule of law

2017/0360(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
AFCO

Iarradh tuairim

Strengthening fiscal responsibility and the medium-term budgetary orientation in the Member States

2017/0335(CNS) * Nós imeachta an chomhairlithe
AFCO

Iarradh tuairim

Establishment of the European Monetary Fund

2017/0333(APP) An nós imeachta maidir le toiliú
AFCO

Iarradh tuairim