Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Commission Delegated Regulation replacing Annex I to Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council on the European citizens’ initiative

2019/2772(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
AFCO

Coiste freagrach

Proposal for a Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management

2018/2070(ACI) Nós imeachta maidir le Comhaontú Idirinstitiúideach
AFCO

Coiste freagrach

Conclusion of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community

2018/0427(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
AFCO

Coiste freagrach

Objection pursuant to Rule 112: Extension of the approval periods of the active substances amidosulfuron, beta cyfluthrin, bifenox, chlorotoluron, clofentezine, clomazone, cypermethrin, daminozide, deltamethrin, dicamba, difenoconazole, diflubenzuron, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazate, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, pyriproxyfen, thiophanate-methyl, triflusulfuron and tritosulfuron (D062951)

2019/2826(RSP) Rún - Rialacha 78, 81, 103, 108, 115
AFCO

Iarradh tuairim

2018 discharge: General budget of the EU - European Commission

2019/2055(DEC) Nós imeachta um urscaoileadh
AFCO

Iarradh tuairim - Chinn an coiste nach dtabharfadh sé tuairim uaidh

2018 discharge: General budget of the EU - European Parliament

2019/2056(DEC) Nós imeachta um urscaoileadh
AFCO

Iarradh tuairim - Chinn an coiste nach dtabharfadh sé tuairim uaidh

2018 discharge: General budget of the EU - Council and European Council

2019/2057(DEC) Nós imeachta um urscaoileadh
AFCO

Pascal DURAND [Renew]

Iarradh tuairim

2018 discharge: General budget of the EU - Court of Justice

2019/2058(DEC) Nós imeachta um urscaoileadh
AFCO

Iarradh tuairim - Chinn an coiste nach dtabharfadh sé tuairim uaidh

2018 discharge: General budget of the EU - European Court of Auditors

2019/2059(DEC) Nós imeachta um urscaoileadh
AFCO

Iarradh tuairim - Chinn an coiste nach dtabharfadh sé tuairim uaidh

2018 discharge: General budget of the EU - European Economic and Social Committee

2019/2060(DEC) Nós imeachta um urscaoileadh
AFCO

Iarradh tuairim - Chinn an coiste nach dtabharfadh sé tuairim uaidh