Nuacht is déanaí

Next AFET Meeting

01-06-2018 - 11:41
Committee meeting general photo of room

Mórscéalta

Doiciméid úsáideacha

Craoltaí le teacht

19-06-2018 16:00 / 18:30 BUDG AFET DEVE CONT
20-06-2018 09:00 / 09:30 AFET ENVI
20-06-2018 09:30 / 12:30 AFET
20-06-2018 14:30 / 15:30 LIBE AFET DEVE
20-06-2018 16:30 / 17:30 AFET
21-06-2018 09:00 / 12:30 AFET

Leabharlann Ilmheán

04-06-2018 - 15:42
DROI DEVE AFET Cruinniú
16-05-2018 - 16:17
AFET Cruinniú
16-05-2018 - 14:37
INTA AFET Cruinniú

Focal Fáilte

Interview with David McAllister - AFET chair

A chuairteoir, a chara,

Fáilte go dtí suíomh gréasáin an Choiste um Ghnóthaí Eachtracha i bParlaimint na hEorpa. I measc na ndúshlán atá ag méadú, agus i measc na ndeiseanna atá os comhair Pharlaimint na hEorpa freisin, bíonn 73 Chomhalta an choiste seo ag rannchuidiú le sainiú bheartas eachtrach agus slándála AE agus déanann siad cur chun feidhme an bheartais sin a ghrinnscrúdú. Bímíd ag díriú ar an gcaoi a gcaitear cistí Eorpacha agus bíonn ár dtacaíocht de dhíth i dtaobh gach comhaontais idirnáisiúnta arna shíniú ag AE. Féachaimid i gcónaí le leasanna agus luachanna ár saoránach a chaomhnú thar lear, ag obair go dlúth leis an dá fhochoiste de chuid an choiste: An Fochoiste um Chearta an Duine agus An Fochoiste um Shlándáil agus Cosaint.

Leagan níos faide

Cumhachtaí agus freagrachtaíTeagmhálacha

Naisc