Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Tunisia, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union

2018/0310(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
AFET

Coiste freagrach

Annex to the Proposal for a Council Decision on the conclusion on behalf of the European Union and its Member States, of the Protocol to the Partnership and Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part and the Republic of Iraq, of the other part to take account of the Accession of the Republic of Croatia to the European Union

2017/0033(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
AFET

Coiste freagrach

Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of Jordan, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the EU

2016/0253(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
AFET

Coiste freagrach

Framework Agreement on Partnership and Cooperation between the EU and the Government of Malaysia

2016/0243(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
AFET

Coiste freagrach

Partnership and Cooperation Agreement establishing a partnership between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Tajikistan, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the EU

2016/0055(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
AFET

Coiste freagrach

Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Turkmenistan, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria, the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Croatia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, Romania, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the EU

2016/0041(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
AFET

Coiste freagrach

Cooperation Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Andean Community and its Member Countries (Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru and Venezuela), of the other part

2016/0025(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
AFET

Coiste freagrach

Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and its Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the EU

2014/0270(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
AFET

Coiste freagrach

Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Indonesia, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the EU

2014/0220(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
AFET

Coiste freagrach

Euro-Mediterranean Association Agreement between the EC and Syria

2008/0248(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
AFET

Coiste freagrach