Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Report on the proposed mandate for negotiations with the United Kingdom

2020/2023(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
INTA AFET

Coiste freagrach

Annual report on arms export

2020/2003(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
AFET

Hannah NEUMANN [Verts/ALE]

Coiste freagrach

EU-African security cooperation in the Sahel region, West Africa and the Horn of Africa

2020/2002(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
AFET

Javier NART [Renew]

Coiste freagrach

Challenges and prospects for multilateral arms control and disarmament regimes

2020/2001(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
AFET

Sven MIKSER [S&D]

Coiste freagrach

Recommendation to the High Representative and to the Council under Rule 118 in preparation of the 2020 Non-Proliferation of Nuclear Weapons Treaty (NPT) review process, nuclear arms control and nuclear disarmament options

2020/2004(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
AFET

Sven MIKSER [S&D]

Coiste freagrach

Recommendation to the Council, the Commission and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy on the Western Balkans, in the run-up to the May 2020 Summit

2019/2210(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
AFET

Tonino PICULA [S&D]

Coiste freagrach

Recommendation to the Council, the Commission and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy on the Eastern Partnership, in the run-up to the June 2020 Summit

2019/2209(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS [Renew]

Coiste freagrach

Annual implementing report on the EU association agreement with Ukraine

2019/2202(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
AFET

Michael GAHLER [PPE]

Coiste freagrach

Annual implementing report on the EU association agreement with Moldova

2019/2201(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
AFET

Dragoş TUDORACHE [Renew]

Coiste freagrach

Annual implementing report on the EU association agreement with Georgia

2019/2200(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
AFET

Sven MIKSER [S&D]

Coiste freagrach