Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council by establishing the list of priority pests

2019/2777(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
AGRI

Coiste freagrach

Commission Delegated Regulation (EU) supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council as regards rules for establishments keeping terrestrial animals and hatcheries, and the traceability of certain kept terrestrial animals and hatching eggs, and repealing certain acts on the traceability of kept terrestrial animals

2019/2764(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
AGRI

Coiste freagrach, comhar feabhsaithe

Establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

2018/0216(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
AGRI

Peter JAHR [PPE]

Coiste freagrach, comhar feabhsaithe

Financing, management and monitoring of the common agricultural policy

2018/0217(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
AGRI

Ulrike MÜLLER [Renew]

Coiste freagrach

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products, (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and (EU) No 229/2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands

2018/0218(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
AGRI

Eric ANDRIEU [S&D]

Coiste freagrach

Fixing the adjustment rate provided for in Regulation (EU) No 1306/2013 for direct payments in respect of the calendar year 2016

2016/0086(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
AGRI

Coiste freagrach

Placing on the market of food from animal clones

2013/0434(APP) An nós imeachta maidir le toiliú
AGRI

Coiste freagrach

Commission Regulation amending Regulation (EU) No 546/2011 as regards the assessment of the impact of plant protection products on honeybees

2019/2776(RPS) An nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú
AGRI

Iarradh tuairim, comhar feabhsaithe

2018 discharge: General budget of the EU - European Commission

2019/2055(DEC) Nós imeachta um urscaoileadh
AGRI

Attila ARA-KOVÁCS [S&D]

Iarradh tuairim

2018 discharge: General budget of the EU - European Parliament

2019/2056(DEC) Nós imeachta um urscaoileadh
AGRI

Iarradh tuairim - Chinn an coiste nach dtabharfadh sé tuairim uaidh