Féilire na gcruinnithe

Sa roinn seo, is féidir leat cruinnithe atá le teacht agus a bhaineann le gníomhaíochtaí coiste a rochtain de réir chineál an chruinnithe. Tá féilire fadtéarmach ar fáil freisin.

Féach doiciméid na gcruinnithe le tuilleadh faisnéise.

An Coiste um Buiséid

22-07-2019

15:00

an Bhruiséal : ASP - A5G-3

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

23-07-2019

09:00

an Bhruiséal : ASP - A5G-3

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

23-07-2019

11:30

an Bhruiséal : ASP - A5G-3

+ Comhordaitheoirí.

+ COMHORDAITHEOIRÍ BUDG

23-07-2019

14:30

an Bhruiséal : ASP - A5G-3

+ Comhordaitheoirí.

+ CRUINNIÚ ULLMHÚCHÁIN DON CHRUINNIÚ TRÍTHAOBHACH BUISÉADACH

An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

22-07-2019

15:00

an Bhruiséal : PHS - P1A002

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia

22-07-2019

15:00

an Bhruiséal : JAN - 2Q2

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

23-07-2019

09:30

an Bhruiséal : JAN - 2Q2

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

23-07-2019

17:00

an Bhruiséal : JAN - 2Q2

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

An Coiste um Chultúr agus um Oideachas

22-07-2019

15:00

an Bhruiséal : JAN - 4Q1

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach

23-07-2019

09:00

an Bhruiséal : JAN - 4Q1

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

23-07-2019

14:30

an Bhruiséal : JAN - 4Q1

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe

23-07-2019

09:00

an Bhruiséal : JAN - 4Q2

+ Comhordaitheoirí.

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

23-07-2019

14:30

an Bhruiséal : JAN - 4Q2

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

An Coiste um Iascach

23-07-2019

09:00

an Bhruiséal : ASP - A3E-2

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

23-07-2019

14:30

an Bhruiséal : ASP - A3E-2

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

23-07-2019

09:30

an Bhruiséal : PHS - P3C050

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

23-07-2019

15:00

an Bhruiséal : PHS - P3C050

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

23-07-2019

10:30

an Bhruiséal : ASP - A1G-3

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha

24-07-2019

09:00

an Bhruiséal : PHS - P3C050

+ Cruinniú urghnách