Féilire na gcruinnithe

Sa roinn seo, is féidir leat cruinnithe atá le teacht agus a bhaineann le gníomhaíochtaí coiste a rochtain de réir chineál an chruinnithe. Tá féilire fadtéarmach ar fáil freisin.

Féach doiciméid na gcruinnithe le tuilleadh faisnéise.

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

23-09-2019

14:00

an Bhruiséal : JAN - 4Q2

+ Gnáthchruinniú

+ AN CÚIGIÚ CRUINNIÚ DEN GHRÚPA UM GHRINNSCRÚDÚ PARLAIMINTEACH COMHPHÁIRTEACH MAIDIR LE GNÍOMHAIREACHT AN AONTAIS EORPAIGH I NDÁIL LE COMHAR I BHFORFHEIDHMIÚ AN DLÍ (EUROPOL)

23-09-2019

16:45

an Bhruiséal : JAN - 4Q2

+ Gnáthchruinniú

+ AN CÚIGIÚ CRUINNIÚ DEN GHRÚPA UM GHRINNSCRÚDÚ PARLAIMINTEACH COMHPHÁIRTEACH MAIDIR LE GNÍOMHAIREACHT AN AONTAIS EORPAIGH I NDÁIL LE COMHAR I BHFORFHEIDHMIÚ AN DLÍ (EUROPOL)

24-09-2019

09:00

an Bhruiséal : JAN - 4Q2

+ Gnáthchruinniú

+ AN CÚIGIÚ CRUINNIÚ DEN GHRÚPA UM GHRINNSCRÚDÚ PARLAIMINTEACH COMHPHÁIRTEACH MAIDIR LE GNÍOMHAIREACHT AN AONTAIS EORPAIGH I NDÁIL LE COMHAR I BHFORFHEIDHMIÚ AN DLÍ (EUROPOL)

24-09-2019

14:30

an Bhruiséal : JAN - 4Q2

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

23-09-2019

15:00

an Bhruiséal : JAN - 2Q2

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

24-09-2019

14:30

an Bhruiséal : JAN - 2Q2

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

An Coiste um Cearta na mBan agus Comhionannas Inscne

23-09-2019

15:00

an Bhruiséal : ASP - A3E-2

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

23-09-2019

17:00

an Bhruiséal : JAN - 4Q1

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

24-09-2019

09:00

an Bhruiséal : JAN - 4Q1

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

24-09-2019

15:00

an Bhruiséal : JAN - 4Q1

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

An Coiste um Buiséid

24-09-2019

09:00

an Bhruiséal : JAN - 6Q2

+ Comhordaitheoirí.

24-09-2019

11:00

an Bhruiséal : JAN - 6Q2

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

24-09-2019

15:00

an Bhruiséal : JAN - 6Q2

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta

24-09-2019

09:00

an Bhruiséal : PHS - P3C050

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

24-09-2019

14:30

an Bhruiséal : PHS - P3C050

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht

24-09-2019

09:00

an Bhruiséal : PHS - P1A002

+ Comhordaitheoirí.

+ CRUINNIÚ CHOMHORDAITHEOIRÍ TRAN

24-09-2019

10:00

an Bhruiséal : PHS - P1A002

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

24-09-2019

14:30

an Bhruiséal : PHS - P1A002

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

24-09-2019

17:00

an Bhruiséal : PHS - P1A002

+ Comhordaitheoirí.

+ CRUINNIÚ CHOMHORDAITHEOIRÍ TRAN

An Coiste um Iascach

24-09-2019

09:00

an Bhruiséal : ASP - A1G-3

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

24-09-2019

14:30

an Bhruiséal : ASP - A1G-3

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

An Coiste um Chultúr agus um Oideachas

24-09-2019

11:00

an Bhruiséal : ASP - A3G-3

+ Gnáthchruinniú

24-09-2019

15:00

an Bhruiséal : ASP - A3G-3

+ Gnáthchruinniú

An Coiste um Rialú Buiséadach

25-09-2019

09:00

an Bhruiséal : PHS - P4B001

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

25-09-2019

14:30

an Bhruiséal : PHS - P4B001

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ

26-09-2019

09:00

an Bhruiséal : PHS - P4B001

+ Gnáthchruinniú

+ GNÁTHCHRUINNIÚ