Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Discharge 2017: European Asylum Support Office (EASO)

2018/2208(DEC) Nós imeachta um urscaoileadh
CONT

Coiste freagrach

Discharge 2017: General budget of the EU - Council and European Council

2018/2168(DEC) Nós imeachta um urscaoileadh
CONT

Coiste freagrach

Controller of procedural guarantees

2014/0173(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
CONT

Coiste freagrach

Cooperation Agreement between the EC and Liechtenstein to combat fraud

2008/0234(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
CONT

Coiste freagrach

General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

2019/2028(BUD) An nós imeachta buiséadach
CONT

Iarradh tuairim

2020 Budget - Mandate for the Trilogue

2019/2010(BUD) An nós imeachta buiséadach
CONT

Iarradh tuairim

Establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

2018/0216(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
CONT

Iarradh tuairim

Financing, management and monitoring of the common agricultural policy

2018/0217(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
CONT

Iarradh tuairim

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products, (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and (EU) No 229/2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands

2018/0218(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
CONT

Iarradh tuairim

Council regulation laying down the multiannual financial framework for the years 2021 to 2027

2018/0166(APP) An nós imeachta maidir le toiliú
CONT

Iarradh tuairim