Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

2019/2028(BUD) An nós imeachta buiséadach
DEVE

Iarradh tuairim

Accession of Solomon Islands to the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part

2019/0099(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
DEVE

Iarradh tuairim

Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Guinea-Bissau (2019-2024)

2019/0090(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
DEVE

Iarradh tuairim

Conclusion of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Cape Verde (2019-2024)

2019/0078(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
DEVE

Iarradh tuairim

Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of The Gambia and the Implementation Protocol thereto

2019/0076(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
DEVE

Iarradh tuairim

Amending Decision No 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council on a Union Civil Protection Mechanism

2019/0070(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
DEVE

Iarradh tuairim

2020 Budget - Mandate for the Trilogue

2019/2010(BUD) An nós imeachta buiséadach
DEVE

Iarradh tuairim

Conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam

2018/0356(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
DEVE

Iarradh tuairim

Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Viet Nam, of the other part

2018/0358(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
DEVE

Iarradh tuairim

Common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals (recast)

2018/0329(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
DEVE

Iarradh tuairim