Dréacht-tuarascálacha


Féadfar iarraidh ar choistí tuarascáil a dhréachtú maidir le saincheisteanna reachtaíochta nó neamhreachtaíochta. De ghnáth, iarrfar ar an gcoiste tuarascáil a dhréachtú ar shaincheist áirithe, nuair a bhaineann sé le réimse beartais ina bhfuil sé inniúil. In imthosca áirithe, áfach féadfaidh coiste tuarascáil a dhéanamh ar a thionscnamh féin. I gcás gach tuarascála roghnaítear rapóirtéir, atá freagrach as dréachtú na tuarascála, as measc chomhaltaí an choiste. A luaithe a scríobhfar dréacht-thuarascáil tíolactar é agus pléitear é i gcruinnithe coiste, agus féadfaidh comhaltaí leasuithe a mholadh más mian leo. Léiríonn an leathanach seo téacsanna na dréachtuarascála roimh leasuithe.
Téigh i gcomhairle leis an bhfeidhm cuardaigh do na dréacht-tuarascálacha go léir atá ar fáil.

Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

  DRAFT REPORT on control of the financial activities of the European Investment Bank - annual report 2018

11-02-2020 CONT_PR(2020)644864 PE644.864v01-00
CONT

Bas EICKHOUT

  DRAFT REPORT on protection of the European Union’s financial interests - combating fraud - annual report 2018

10-02-2020 CONT_PR(2020)644865 PE644.865v02-00
CONT

Joachim KUHS

  DRAFT REPORT on a European Parliament recommendation to the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy on the Western Balkans, in the run-up to the 2020 summit

07-02-2020 AFET_PR(2020)646913 PE646.913v01-00
AFET

Tonino PICULA

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 27-02-2020

  DRAFT REPORT on general guidelines for the preparation of the 2021 budget, Section III – Commission

07-02-2020 BUDG_PR(2020)647107 PE647.107v01-00
BUDG

Pierre LARROUTUROU

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 04-03-2020

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an tuarascáil bhliantúil ar bheartas iomaíochta an Aontais Eorpaigh

06-02-2020 ECON_PR(2019)641227 PE641.227v02-00
ECON

Stéphanie YON-COURTIN

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 09-01-2020

  DRAFT REPORT on a European Parliament recommendation to the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy on the Eastern Partnership, in the run-up to the June 2020 Summit

04-02-2020 AFET_PR(2020)646863 PE646.863v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 26-02-2020

DRÉACHT-TUARASCÁIL maidir le staid na gCeart Bunúsach san Aontas Eorpach - Tuarascáil Bhliantúil do na blianta 2018 - 2019

03-02-2020 LIBE_PR(2020)646996 PE646.996v01-00
LIBE

Clare DALY

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 25-02-2020

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement in the form of an exchange of letters between the European Union and the Islamic Republic of Mauritania concerning the extension of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania, expiring on 15 November 2019

31-01-2020 PECH_PR(2020)644841 PE644.841v01-00
PECH

Clara AGUILERA

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún

31-01-2020 JURI_PR(2020)646995 PE646.995v01-00
JURI

József SZÁJER

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 28-02-2020

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol to amend the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas

30-01-2020 PECH_PR(2020)644777 PE644.777v01-00
PECH

Rosanna CONTE