Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Commission Regulation amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standards 1, 8, 34, 37 and 38, International Financial Reporting Standards 2, 3 and 6, Interpretations 12, 19, 20 and 22 of the International Financial Reporting Interpretations Committee and Interpretation 32 of the Standing Interpretations Committee

2019/2782(RPS) An nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú
ECON

Coiste freagrach, comhar feabhsaithe

Commission Regulation amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standards 1 and 8

2019/2781(RPS) An nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú
ECON

Coiste freagrach, comhar feabhsaithe

Governance framework for the budgetary instrument for convergence and competitiveness for the euro area

2019/0161(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
ECON

Coiste freagrach

Economic policies of the euro area 2019

2019/2110(INI) Nós imeachta maidir le tuarascáil féintionscnaimh
ECON

Esther de LANGE [PPE]

Coiste freagrach

Commission Delegated Regulation amending Delegated Regulation (EU) 2017/653 to align the transitional arrangement for PRIIP manufacturers offering units of funds referred to in Article 32 of Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council as underlying investment options with the prolonged exemption period under that Article

2019/2765(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
ECON

Coiste freagrach

Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the homogeneity of the underlying exposures in securitisation

2019/2759(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
ECON

Coiste freagrach

Commission Delegated Regulation amending Directive (EU) 2016/97 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards adapting the base euro amounts for professional indemnity insurance and for financial capacity of insurance and reinsurance intermediaries

2019/2767(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
ECON

Coiste freagrach

Commission Delegated Regulation correcting the Romanian language version of Delegated Regulation (EU) 2015/35 supplementing Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of insurance and reinsurance (Solvency II)

2019/2761(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
ECON

Coiste freagrach

Proposal for a Council directive amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax and Directive 2008/118/EC concerning the general arrangements for excise duty as regards defence effort within the Union framework

2019/0096(CNS) * Nós imeachta an chomhairlithe
ECON

Paul TANG [S&D]

Coiste freagrach

Measures to strengthen administrative cooperation in order to combat VAT fraud

2018/0413(CNS) * Nós imeachta an chomhairlithe
ECON

Lídia PEREIRA [PPE]

Coiste freagrach