Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Commission Directive establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC, and amending Commission Directive 2000/39/EC

2019/2743(RPS) An nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú
EMPL

Coiste freagrach

Commission Directive amending Annexes I, II and III to Council Directive 89/656/EEC to make purely technical adjustments

2019/2739(RPS) An nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú
EMPL

Coiste freagrach

Commission Directive amending Annexes II and IV to Council Directive 92/29/EEC to make purely technical adaptations

2019/2726(RPS) An nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú
EMPL

Coiste freagrach

Coordination of social security systems

2016/0397(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
EMPL

Coiste freagrach

General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

2019/2028(BUD) An nós imeachta buiséadach
EMPL

Iarradh tuairim

Proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, and on the provisional application of an Agreement with Respect to Time Limitations on Arrangements for the Provision of Aircraft with Crew between the United States of America, the European Union, Iceland, and the Kingdom of Norway

2019/0126(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
EMPL

Iarradh tuairim

Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council empowering Italy to negotiate and conclude an agreement with Switzerland authorising cabotage operations in the course of international road passenger transport services by coach and bus in the border regions between the two countries

2019/0108(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
EMPL

Iarradh tuairim

Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council empowering Germany to amend its existing bilateral road transport agreement with Switzerland with a view to authorising cabotage operations in the course of international road passenger transport services by coach and bus in the border regions between the two countries

2019/0107(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
EMPL

Iarradh tuairim

2020 Budget - Mandate for the Trilogue

2019/2010(BUD) An nós imeachta buiséadach
EMPL

Iarradh tuairim

Conclusion of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community

2018/0427(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
EMPL

Iarradh tuairim