Tuairimí


Má mheasann coiste go mbaineann ábhar atá cumhdaithe i dtuarascáil a tharchuirtear chuig coiste eile lena réimse freagrachta féin, féadfaidh an choiste sin a iarraidh go n-aithneofar é mar ‘choiste a thugann tuairim’ (Rial 53). Cuirtear an tuairim ghlactha ar aghaidh chuig an gcoiste freagrach, a chuireann í chun vóta. Ní mór don choiste freagrach glacadh gan vóta le leasuithe ó choiste comhlachaithe a thugann tuairim (Rial 54) a thagann faoi réir inniúlacht eisiach an choiste sin. Gach tuairim agus seasamh, ar tuairimí agus seasaimh iad i bhfoirm leasuithe atá glactha ag coiste a thugann tuairim, ní mór iad a chur i gceangal leis an tuarascáil chríochnaitheach. Taispeántar ar an leathanach seo na tuairimí atá glactha ag na coistí.
Bain úsáid as an bhfeidhm chuardaigh do na tuairimí agus na seasaimh i bhfoirm leasuithe go léir a bhfuil fáil orthu.

Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council Establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council

04-04-2019 ENVI_AD(2019)630523 PE630.523v04-00
ENVI

Giovanni LA VIA

  OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council discontinuing seasonal changes of time and repealing Directive 2000/84/EC

25-02-2019 ENVI_AD(2019)631995 PE631.995v03-00
ENVI

Bolesław G. PIECHA

TUAIRIM ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta, (AE) Uimh. 1151/2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí, (AE) Uimh. 251/2014 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint tásc geografach i ndáil le táirgí fíona cumhraithe, (AE) Uimh. 228/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht sna réigiúin is forimeallaí den Aontas, agus (AE) Uimh. 229/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht i bhfabhar na n-oileán beag Aeigéach.

31-01-2019 ENVI_AD(2019)630373 PE630.373v02-00
ENVI

Herbert DORFMANN

  OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2019

31-01-2019 ENVI_AD(2019)631843 PE631.843v02-00
ENVI

Andrey KOVATCHEV

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Food Safety Authority for the financial year 2017

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627683 PE627.683v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2017

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627699 PE627.699v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Environment Agency for the financial year 2017

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627702 PE627.702v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Chemicals Agency for the financial year 2017

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627810 PE627.810v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2017, Section III – Commission and executive agencies

23-01-2019 ENVI_AD(2019)627682 PE627.682v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Medicines Agency for the financial year 2017

23-01-2019 ENVI_AD(2019)627701 PE627.701v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN