Nuacht is déanaí

Téacsanna a bhfuil vóta le caitheamh orthu ag cruinnithe coiste


Toradh/Torthaí : 104 Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

DRÉACHTMHOLADH maidir leis an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe, thar ceann an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach agus an Íoslainn maidir le rialacha forlíontacha i ndáil leis an ionstraim le haghaidh tacaíocht airgeadais do theorainneacha seachtracha agus víosaí, mar chuid den Chiste Slándála Inmheánaí, don tréimhse 2014 go 2020

25-04-2018 LIBE_PR(2018)620792 PE 620.792v02-00
LIBE

Anders Primdahl VISTISEN

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on supplementary rules in relation to the instrument for financial support for external borders and visa, as part of the Internal Security Fund, for the period 2014 to 2020

20-04-2018 LIBE_PR(2018)620824 PE 620.824v01-00
LIBE

Claude MORAES

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le cur i bhfeidhm na bhforálacha atá fágtha den acquis Schengen a bhaineann le Córas Faisnéise Schengen i bPoblacht na Bulgáire agus sa Rómáin

22-03-2018 LIBE_PR(2018)618142 PE 618.142v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 02-05-2018

  DRAFT REPORT on the role of cities in the institutional framework of the Union

19-02-2018 AFCO_PR(2018)618070 PE 618.070v02-00
AFCO

Kazimierz Michał UJAZDOWSKI

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 20-03-2018

DRÉACHT-TUARASCÁIL maidir leis an togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 1999/62/CE maidir le muirir ar úsáid bonneagar áirithe a ghearradh ar fheithiclí earraí troma

08-01-2018 TRAN_PR(2018)615363 PE 615.363v03-00
TRAN

Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 20-02-2018

Craoltaí an lae inniu

Féach ar na cruinnithe coiste beo

Leabharlann Ilmheán

23-05-2018 - 11:36
BUDG Cruinniú
17-05-2018 - 15:06
ITRE Cruinniú
17-05-2018 - 11:38
DEVE Cruinniú

An gnáthnós imeachta reachtach

Is é an gnáthnós imeachta reachtach an riail ghinearálta chun reachtaíocht a ghlacadh ar leibhéal an Aontais Eorpaigh.

STOA

Measúnú na Roghanna Eolaíocha agus Teicneolaíochta do Pharlaimint na hEorpa

Gníomhartha tarmligthe

Clár Idir-Institiúideach na nGníomhartha Tarmligthe