Nuacht is déanaí

Téacsanna a bhfuil vóta le caitheamh orthu ag cruinnithe coiste


Toradh/Torthaí : 292 Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceanglais stuamachta gnólachtaí infheistíochta agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 agus Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010

11-04-2018 ECON_PR(2018)619410 PE 619.410v01-00
ECON

Markus FERBER

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 01-06-2018

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le maoirseacht stuamachta ar ghnólachtaí infheistíochta agus lena leasaítear Treoir 2013/36/AE agus 2014/65/AE

11-04-2018 ECON_PR(2018)619409 PE 619.409v01-00
ECON

Markus FERBER

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 01-06-2018

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a shlógadh (iarratas ón Ísiltír – EGF/2018/001 NL/Gníomhaíochtaí na seirbhísí airgeadais)

28-08-2018 BUDG_PR(2018)626936 PE 626.936v01-00
BUDG

Ivana MALETIĆ

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 07-09-2018

  DRAFT REPORT on the Council position on Draft amending budget No 5/2018 of the European Union for the financial year 2018, Section III – Commission: Cancellation of the reserve related to the support to Turkey from the Instrument for Pre-Accession (IPA II), reinforcement of the European Neighbourhood Instrument (ENI) and of the Humanitarian Aid for other urgent actions and modification of the establishment plan of the Innovation & Networks Executive Agency (INEA) in the context of the WiFi4EU initiative

19-07-2018 BUDG_PR(2018)625537 PE 625.537v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 11-09-2018

DRÉACHT-TUAIRIM ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Údarás Eorpach Saothair

21-06-2018 BUDG_PA(2018)623836 PE 623.836v01-00
BUDG

Jens GEIER

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 13-07-2018

Craoltaí an lae inniu

Féach ar na cruinnithe coiste beo

Leabharlann Ilmheán

13-09-2018 - 09:15
BUDG Cruinniú
13-09-2018 - 08:37
ENVI Cruinniú
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Cruinniú

An gnáthnós imeachta reachtach

Is é an gnáthnós imeachta reachtach an riail ghinearálta chun reachtaíocht a ghlacadh ar leibhéal an Aontais Eorpaigh.

STOA

Measúnú na Roghanna Eolaíocha agus Teicneolaíochta do Pharlaimint na hEorpa

Gníomhartha tarmligthe

Clár Idir-Institiúideach na nGníomhartha Tarmligthe