Nuacht is déanaí

An chéad chruinniú coiste eile an 27 Meán Fómhair 2018 sa Bhruiséil.

Téacsanna a bhfuil vóta le caitheamh orthu ag cruinnithe coiste


Toradh/Torthaí : 281 Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

DRÉACHT-TUAIRIM ar an togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2004/37/CE ar chosaint oibrithe ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair

05-07-2018 ENVI_PA(2018)625334 PE 625.334v01-00
ENVI

Joëlle MÉLIN

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 05-09-2018

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the protection of persons reporting on breaches of Union law

26-06-2018 AFCO_PA(2018)623888 PE 623.888v01-00
AFCO

Ramón JÁUREGUI ATONDO

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 06-09-2018

  DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on unfair trading practices in business-to-business relationships in the food supply chain

18-06-2018 AGRI_PR(2018)623672 PE 623.672v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 13-07-2018

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme

11-09-2018 REGI_PA(2018)627661 PE 627.661v01-00
REGI

Kerstin WESTPHAL

DRÉACHT-TUAIRIM ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle maidir le tacaíocht le haghaidh athchóirithe struchtúracha sna Ballstáit

04-09-2018 CONT_PA(2018)626991 PE 626.991v01-00
CONT

Derek VAUGHAN

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 01-10-2018

Craoltaí an lae inniu

Féach ar na cruinnithe coiste beo

Leabharlann Ilmheán

13-09-2018 - 09:15
BUDG Cruinniú
13-09-2018 - 08:37
ENVI Cruinniú
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Cruinniú

An gnáthnós imeachta reachtach

Is é an gnáthnós imeachta reachtach an riail ghinearálta chun reachtaíocht a ghlacadh ar leibhéal an Aontais Eorpaigh.

STOA

Measúnú na Roghanna Eolaíocha agus Teicneolaíochta do Pharlaimint na hEorpa

Gníomhartha tarmligthe

Clár Idir-Institiúideach na nGníomhartha Tarmligthe