Éisteachtaí

Féach an uile

Ceadaítear do choiste cruinniú le saineolaithe a eagrú sa chás ina meastar é sin a bheith sár-riachtanach dá chuid oibre maidir le hábhar ar leith. Is féidir le dhá choiste nó níos mó éisteachtaí a thionól go comhpháirteach lena chéile. Eagraíonn formhór na gcoistí éisteachtaí go tráthrialta ionas go bhféadfaidh siad tuairimí a fháil ó shaineolaithe agus go bhféadfaidh siad pléití a bheith acu ar phríomh-shaincheisteanna. Ar an leathanach seo, gheobhaidh tú an fhaisnéis go léir a bhaineann le héisteachtaí coiste, lena n-áirítear cláir agus aithisc ó chainteoirí.

19-06-2018 - The EU’s horizontal regulatory framework for illegal content removal in the DSM

IMCO 20-06-2018 - 14:29
The EU’s horizontal regulatory framework for illegal content removal in the DSM

IMCO committee held a public hearing on the 'EU’s horizontal regulatory framework for illegal content removal in the digital single market: Towards a balanced and predictable overall liability regime for online platforms'. The hearing brought together a number of experts and speakers representing views of online intermediaries, stakeholders, academia and MS authorities to exchange on the existing and the potential future approaches and measures towards tackling, in a balanced & efficient way,

illegal digital content while taking into consideration the existing EU horizontal legal framework and the e- commerce directive 200/31/EC in particular. The hearing also discussed the way forward proposed in the EU Communication, and the non-binding measures/guidance recommended most recently in the EC Recommendation as well as different approaches to tackling illegal content in the EU adopted by the MS, the experience and good practices developed through voluntary measures, alternative dispute resolutions, cooperation with law enforcement authorities, remedies/redress, and impact on the efficiency and smooth functioning of the Single Market.

Suíomh : József Antall building, room 4Q1

    Draft programme
    Vademecum of speakers

Contributions

      D. KELLER - Center for Internet and Society (Stanford University)
      M. PANCINI - Google/Youtube