Nuacht is déanaí

12-01-2018 - 08:22
The phrase Latest News on a lined index card pinned to a cork bulletin board

Mórscéalta

Doiciméid úsáideacha

Craoltaí le teacht

23-01-2018 09:00 / 12:30 IMCO
23-01-2018 14:30 / 18:30 IMCO

Leabharlann Ilmheán

04-12-2017 - 15:11
IMCO Cruinniú
22-11-2017 - 10:10
IMCO Cruinniú
21-11-2017 - 14:36
IMCO Cruinniú

Focal Fáilte

Tá Coiste IMCO freagrach as maoirseacht agus grinnscrúdú reachtach a dhéanamh ar rialacha AE maidir le saorghluaiseacht earraí agus seirbhísí, saorghluaiseacht gairmithe, beartas custaim, caighdeánú agus leas eacnamaíoch tomhaltóirí. Oibríonn comhaltaí an choiste chun bacainní ar thrádáil eacnamaíoch a laghdú agus chun reachtaíocht a shimpliú ar mhaithe le hiomaíochas a fheabhsú sa Mhargadh Aonair (MA), agus ag an am céanna tugann siad aire do leasanna an tomhaltóra i réimse leathan earnálacha.

Leagan níos faide

Cumhachtaí agus freagrachtaíTeagmhálacha

STOA

Measúnú na Roghanna Eolaíocha agus Teicneolaíochta do Pharlaimint na hEorpa

Naisc