Nuacht is déanaí

12-10-2017 - 15:22
The phrase Latest News on a lined index card pinned to a cork bulletin board

Mórscéalta

Doiciméid úsáideacha

Craoltaí le teacht

20-11-2017 15:00 / 18:30 IMCO
21-11-2017 09:00 / 10:00 IMCO JURI
21-11-2017 10:00 / 12:30 IMCO
21-11-2017 14:30 / 18:30 IMCO
22-11-2017 10:00 / 12:30 IMCO

Leabharlann Ilmheán

12-10-2017 - 10:02
IMCO Cruinniú
11-10-2017 - 14:35
IMCO Cruinniú
11-10-2017 - 09:13
IMCO Cruinniú

Focal Fáilte

Tá Coiste IMCO freagrach as maoirseacht agus grinnscrúdú reachtach a dhéanamh ar rialacha AE maidir le saorghluaiseacht earraí agus seirbhísí, saorghluaiseacht gairmithe, beartas custaim, caighdeánú agus leas eacnamaíoch tomhaltóirí. Oibríonn comhaltaí an choiste chun bacainní ar thrádáil eacnamaíoch a laghdú agus chun reachtaíocht a shimpliú ar mhaithe le hiomaíochas a fheabhsú sa Mhargadh Aonair (MA), agus ag an am céanna tugann siad aire do leasanna an tomhaltóra i réimse leathan earnálacha.

Leagan níos faide

Cumhachtaí agus freagrachtaíTeagmhálacha

STOA

Measúnú na Roghanna Eolaíocha agus Teicneolaíochta do Pharlaimint na hEorpa

Naisc