Nuacht is déanaí

04-09-2017 - 18:16
The phrase Latest News on a lined index card pinned to a cork bulletin board

Mórscéalta

Doiciméid úsáideacha

Craoltaí le teacht

25-09-2017 15:00 / 17:00 IMCO

Leabharlann Ilmheán

04-09-2017 - 15:02
IMCO Cruinniú
13-07-2017 - 09:36
IMCO Cruinniú
12-07-2017 - 16:04
IMCO Cruinniú

Focal Fáilte

Tá Coiste IMCO freagrach as maoirseacht agus grinnscrúdú reachtach a dhéanamh ar rialacha AE maidir le saorghluaiseacht earraí agus seirbhísí, saorghluaiseacht gairmithe, beartas custaim, caighdeánú agus leas eacnamaíoch tomhaltóirí. Oibríonn comhaltaí an choiste chun bacainní ar thrádáil eacnamaíoch a laghdú agus chun reachtaíocht a shimpliú ar mhaithe le hiomaíochas a fheabhsú sa Mhargadh Aonair (MA), agus ag an am céanna tugann siad aire do leasanna an tomhaltóra i réimse leathan earnálacha.

Leagan níos faide

Cumhachtaí agus freagrachtaíTeagmhálacha

STOA

Measúnú na Roghanna Eolaíocha agus Teicneolaíochta do Pharlaimint na hEorpa

Naisc