Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Commission Directive amending, for the purpose of its adaptation to technical progress, the Annex to Council Directive 80/181/EEC as regards the definitions of SI base units

2019/2668(RPS) An nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú
IMCO

Coiste freagrach

Commission delegated decision supplementing Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council with regard to the applicable systems to assess and verify constancy of performance of balustrade kits and railing kits intended to be used in construction works solely to prevent falls and not submitted to vertical loads from the structure

2019/2660(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
IMCO

Coiste freagrach

Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council by establishing classes of performance in relation to air permeability for rooflights and roof hatches

2019/2659(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
IMCO

Coiste freagrach

Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council by establishing classes of performance in relation to resistance to wind load for external blinds and awnings

2019/2655(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
IMCO

Coiste freagrach

Commission Regulation amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers for the purposes of adapting Annexes I and IV

2019/2622(RPS) An nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú
IMCO

Coiste freagrach

Insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles, and the enforcement of the obligation to ensure against such liability

2018/0168(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [ALDE]

Coiste freagrach

Radio Equipment Directive (2014/53/EU)

2018/2681(RSP) Rún - Rialacha 78, 81, 103, 108, 115
IMCO

Coiste freagrach

Switzerland: Obstacles with regard to the full implementation of the internal market

2018/2680(RSP) Rún - Rialacha 78, 81, 103, 108, 115
IMCO

Coiste freagrach

Union certification system for aviation security screening equipment

2016/0236(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
TRAN IMCO

Anneleen VAN BOSSUYT [ECR] Luis de GRANDES PASCUAL [PPE]

Coiste freagrach

Setting out the conditions and procedure by which the Commission may request undertakings and associations of undertakings to provide information in relation to the internal market and related areas

2017/0087(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
IMCO

Eva MAYDELL [PPE]

Coiste freagrach