Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Macro-financial assistance to the Hashemite Kingdom of Jordan

2019/0192(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
INTA

Coiste freagrach

Conclusion of an agreement with the United States of America on the Allocation to the United States of a Share in the Tariff Rate Quota provided for by Regulation (EC) No 617/2009 of 13 July 2009 opening an autonomous tariff quota for imports of high-quality beef

2019/0142(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
INTA

Coiste freagrach

Conclusion of the Agreement in the form of an exchange of letters between the European Union and Ukraine amending the trade preferences for poultry meat and poultry meat preparations provided for by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part

2019/0132(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
INTA

Coiste freagrach

Accession of Solomon Islands to the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part

2019/0099(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
INTA

Coiste freagrach

Conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam

2018/0356(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
INTA

Coiste freagrach

Investment Protection Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Socialist Republic of Viet Nam, of the other part

2018/0358(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
INTA

Coiste freagrach

Membership of the EU in the International Rubber Study Group (IRSG)

2017/0159(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
INTA

Coiste freagrach

Protocol on Cultural Cooperation to the Free Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part

2017/0081(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
INTA

Coiste freagrach

Setting up a Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (recast)

2016/0295(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
INTA

Klaus BUCHNER [Verts/ALE]

Coiste freagrach

Conclusion of the Economic Partnership Agreement (EPA) between the East African Community (EAC) Partner States, of the one part, and the EU and its Member States, of the other part

2016/0038(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
INTA

Coiste freagrach