Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Draft Commission regulation establishing the "Prodcom list" of industrial products referred to in Council Regulation (EEC) No 3924/91

2019/2753(RPS) An nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú
ITRE

Coiste freagrach

Commission Regulation implementing Regulation (EC) No 808/2004 of the European Parliament and of the Council concerning Community statistics on the information society for reference year 2020

2019/2752(RPS) An nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú
ITRE

Coiste freagrach

Appointment of a Member of the European Commission - Kadri SIMSON (EE)

2019/0809(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
ITRE

Coiste freagrach

European Institute of Innovation and Technology (recast)

2019/0151(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
ITRE

Coiste freagrach

Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) 2021-2027: Boosting the Innovation Talent and Capacity of Europe

2019/0152(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
ITRE

Coiste freagrach

Cooperation Agreement on a Civil Global Navigation Satellite System (GNSS) between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia and Romania to the European Union

2018/0429(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
ITRE

Coiste freagrach

EU-Switzerland Cooperation Agreement on the European Satellite Navigation Programmes

2012/0231(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
ITRE

Coiste freagrach

General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

2019/2028(BUD) An nós imeachta buiséadach
ITRE

Adina-Ioana VĂLEAN [PPE]

Iarradh tuairim

Type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information

2019/0101(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
ITRE

Iarradh tuairim

2020 Budget - Mandate for the Trilogue

2019/2010(BUD) An nós imeachta buiséadach
ITRE

Iarradh tuairim