Dréacht-tuairimí


Is é is dréacht-tuairim ann, doiciméad a ullmhaíonn Feisire atá ceaptha ina rapóirtéir don tuairim, agus a chuirtear ar aghaidh ansin chuig an gcoiste a thugann tuairim i dtaobh leasú a d’fhéadfaí a dhéanamh agus chun é a chur chun vóta.
I gcás tuarascálacha reachtacha, bíonn dréacht-tuairimí i bhfoirm leasuithe ar an togra reachtach ón gCoimisiún, agus – i gcás inarb iomchuí – bíonn réasúnuithe gearra ag gabháil leo. I gcás tuarascálacha neamhreachtacha, bíonn dréacht-tuairimí i bhfoirm moltaí a chuirtear ar aghaidh, má ghlactar iad, chuig an gcoiste atá freagrach as tuarascáil a dhréachtú a bhfuil na moltaí le háireamh inti. Taispeántar ar an leathanach seo na dréacht-tuairimí sula ndéantar vótáil orthu ag an gcoiste a thugann tuairim.
Bain úsáid as an bhfeidhm chuardaigh do na dréacht-tuairimí go léir a bhfuil fáil orthu.

Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Rights and Values programme

19-09-2018 JURI_PA(2018)627900 PE 627.900v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 15-10-2018

DRÉACHT-TUAIRIM maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an clár don Eoraip Dhigiteach le haghaidh na tréimhse 2021 - 2027

03-09-2018 JURI_PA(2018)627030 PE 627.030v01-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 17-09-2018

DRÉACHT-TUAIRIM maidir leis an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hoibleagáidí tuairiscithe a ailíniú i réimse an bheartais comhshaoil agus lena leasaítear Treoracha 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE agus 2010/63/AE, Rialacháin (CE) Uimh. 166/2006 agus (AE) Uimh. 995/2010, agus Rialacháin (CE) Uimh. 338/97 agus (CE) Uimh. 2173/2005 ón gComhairle.

23-08-2018 JURI_PA(2018)626921 PE 626.921v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 07-09-2018

Doiciméid sa sainchomhad JURI/8/13525

  DRAFT OPINION on autonomous driving in European Transport

18-07-2018 JURI_PA(2018)623863 PE 623.863v01-00
JURI

Emil RADEV

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 06-09-2018

Doiciméid sa sainchomhad JURI/8/13337

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the transparency and sustainability of the EU risk assessment in the food chain amending Regulation (EC) No 178/2002 [on general food law], Directive 2001/18/EC [on the deliberate release into the environment of GMOs], Regulation (EC) No 1829/2003 [on GM food and feed], Regulation (EC) No 1831/2003 [on feed additives], Regulation (EC) No 2065/2003 [on smoke flavourings], Regulation (EC) No 1935/2004 [on food contact materials], Regulation (EC) No 1331/2008 [on the common authorisation procedure for food additives, food enzymes and food flavourings], Regulation (EC) No 1107/2009 [on plant protection products] and Regulation (EU) No 2015/2283 [on novel foods]

18-07-2018 JURI_PA(2018)625400 PE 625.400v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 07-09-2018

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Labour Authority

12-07-2018 JURI_PA(2018)625406 PE 625.406v01-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 06-09-2018

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work

11-07-2018 JURI_PA(2018)625394 PE 625.394v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 07-09-2018

  DRAFT OPINION on Harnessing Globalisation: Trade Aspects

30-05-2018 JURI_PA(2018)622118 PE 622.118v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 29-06-2018

Doiciméid sa sainchomhad JURI/8/11989

DRÉACHT-TUAIRIM ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le dálaí oibre trédhearcacha agus intuartha san Aontas Eorpach

24-05-2018 JURI_PA(2018)621111 PE 621.111v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 29-06-2018

Doiciméid sa sainchomhad JURI/8/11961

DRÉACHT-TUAIRIM ar an togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le maoirseacht stuamachta ar ghnólachtaí infheistíochta agus lena leasaítear Treoir 2013/36/AE agus 2014/65/AE

27-04-2018 JURI_PA(2018)621063 PE 621.063v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 01-06-2018

Doiciméid sa sainchomhad JURI/8/11911