Dréacht-tuarascálacha


Féadfar iarraidh ar choistí tuarascáil a dhréachtú maidir le saincheisteanna reachtaíochta nó neamhreachtaíochta. De ghnáth, iarrfar ar an gcoiste tuarascáil a dhréachtú ar shaincheist áirithe, nuair a bhaineann sé le réimse beartais ina bhfuil sé inniúil. In imthosca áirithe, áfach féadfaidh coiste tuarascáil a dhéanamh ar a thionscnamh féin. I gcás gach tuarascála roghnaítear rapóirtéir, atá freagrach as dréachtú na tuarascála, as measc chomhaltaí an choiste. A luaithe a scríobhfar dréacht-thuarascáil tíolactar é agus pléitear é i gcruinnithe coiste, agus féadfaidh comhaltaí leasuithe a mholadh más mian leo. Léiríonn an leathanach seo téacsanna na dréachtuarascála roimh leasuithe.
Téigh i gcomhairle leis an bhfeidhm cuardaigh do na dréacht-tuarascálacha go léir atá ar fáil.

Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

DRÉACHTMHOLADH ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le haontachas an Aontais Eorpaigh le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le Sonrúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

22-03-2019 JURI_PR(2019)637267 PE 637.267v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 01-04-2019

Doiciméid sa sainchomhad JURI/8/14433

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le Sonrúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha

30-11-2018 JURI_PR(2018)631792 PE 631.792v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 08-01-2019

Doiciméid sa sainchomhad JURI/8/14437

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hЕorpa agus ón gComhairle maidir leis an nGníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach (códú)

28-11-2018 JURI_PR(2018)629749 PE 629.749v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Doiciméid sa sainchomhad JURI/8/13992

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Clár um Cheartas

08-11-2018 CJ03_PR(2018)630382 PE 630.382v01-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 05-12-2018

Doiciméid sa sainchomhad CJ03/8/13979

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle lena n-údarófar don Ostair agus don Rómáin glacadh, ar mhaithe leis an Aontas Eorpach, le haontachas Hondúras le Coinbhinsiún na Háige ar na Gnéithe Sibhialta a bhaineann le Fuadach Idirnáisiúnta Leanaí (1980)

07-11-2018 JURI_PR(2018)630394 PE 630.394v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 21-11-2018

Doiciméid sa sainchomhad JURI/8/14027

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle lena n-údarófar don Ostair, do Lucsamburg agus don Rómáin glacadh, ar mhaithe leis an Aontas Eorpach, le haontachas na Bealarúise agus na hÚisbéiceastáine le Coinbhinsiún na Háige ar na Gnéithe Sibhialta a bhaineann le Fuadach Idirnáisiúnta Leanaí (1980)

07-11-2018 JURI_PR(2018)630396 PE 630.396v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 21-11-2018

Doiciméid sa sainchomhad JURI/8/14026

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a d’fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach nó le haghaidh pionós (téacs códaithe)

06-11-2018 JURI_PR(2018)627604 PE 627.604v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Doiciméid sa sainchomhad JURI/8/13227

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle lena n-údarófar don Ostair glacadh, chun leasa an Aontais Eorpaigh, le haontachas Eacuadór agus na hÚcráine le Coinbhinsiún 1980 na Háige ar na Gnéithe Sibhialta a bhaineann le Fuadach Idirnáisiúnta Leanaí

06-11-2018 JURI_PR(2018)630368 PE 630.368v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 21-11-2018

Doiciméid sa sainchomhad JURI/8/14025

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle lena n-údarófar don Ostair, don Chipir, don Chróit, do Lucsamburg, don Phortaingéil, don Rómáin agus don Ríocht Aontaithe glacadh, chun leasa an Aontais Eorpaigh, le haontachas na Poblachta Doiminicí le Coinbhinsiún 1980 na Háige ar na Gnéithe Sibhialta a bhaineann le Fuadach Idirnáisiúnta Leanaí

06-11-2018 JURI_PR(2018)630374 PE 630.374v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 21-11-2018

Doiciméid sa sainchomhad JURI/8/14024

  DRAFT REPORT on cross-border restitution claims of works of art and cultural goods looted in armed conflicts and wars

05-11-2018 JURI_PR(2018)622144 PE 622.144v05-00
JURI

Pavel SVOBODA

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 09-11-2018

Doiciméid sa sainchomhad JURI/8/09247