Dréacht-tuarascálacha


Féadfar iarraidh ar choistí tuarascáil a dhréachtú maidir le saincheisteanna reachtaíochta nó neamhreachtaíochta. De ghnáth, iarrfar ar an gcoiste tuarascáil a dhréachtú ar shaincheist áirithe, nuair a bhaineann sé le réimse beartais ina bhfuil sé inniúil. In imthosca áirithe, áfach féadfaidh coiste tuarascáil a dhéanamh ar a thionscnamh féin. I gcás gach tuarascála roghnaítear rapóirtéir, atá freagrach as dréachtú na tuarascála, as measc chomhaltaí an choiste. A luaithe a scríobhfar dréacht-thuarascáil tíolactar é agus pléitear é i gcruinnithe coiste, agus féadfaidh comhaltaí leasuithe a mholadh más mian leo. Léiríonn an leathanach seo téacsanna na dréachtuarascála roimh leasuithe.
Téigh i gcomhairle leis an bhfeidhm cuardaigh do na dréacht-tuarascálacha go léir atá ar fáil.

Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

DRÉACHT-TUARASCÁIL maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu agus na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin (códú)

30-08-2018 JURI_PR(2018)622141 PE 622.141v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

  DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions

21-08-2018 JURI_PR(2018)625524 PE 625.524v02-00
JURI

Evelyn REGNER

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 14-09-2018

DRÉACHT-TUARASCÁIL maidir leis an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir (AE) 2017/1132 maidir le húsáid uirlisí agus próiseas digiteach i ndlí na gcuideachtaí

26-07-2018 JURI_PR(2018)625405 PE 625.405v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 11-09-2018

  DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on protection of persons reporting on breaches of Union law

02-07-2018 JURI_PR(2018)623965 PE 623.965v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 06-09-2018

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an dlí is infheidhme i dtaca le héifeachtaí tríú páirtí ó thaobh sannadh éileamh de

03-05-2018 JURI_PR(2018)621985 PE 621.985v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 01-06-2018

Doiciméid sa sainchomhad JURI/8/12508

  DRAFT REPORT on three-dimensional printing, a challenge in the fields of intellectual property rights and civil liability

22-02-2018 JURI_PR(2018)618019 PE 618.019v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 28-02-2018

Doiciméid sa sainchomhad JURI/8/09065

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council replacing Annex A to Regulation (EU) 2015/848 on insolvency proceedings

20-02-2018 JURI_PR(2018)613544 PE 613.544v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 11-04-2018

Doiciméid sa sainchomhad JURI/8/10569

DRÉACHT-TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le staidreamh ar iompar earraí d’uiscebhealaí intíre (codú)

08-02-2018 JURI_PR(2018)618089 PE 618.089v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Doiciméid sa sainchomhad JURI/8/11188

  DRAFT REPORT on the 2017 EU Justice Scoreboard

06-02-2018 JURI_PR(2018)616858 PE 616.858v01-00
JURI

Jytte GUTELAND

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 06-03-2018

Doiciméid sa sainchomhad JURI/8/11955

  DRAFT REPORT on monitoring the application of EU law 2016

01-02-2018 JURI_PR(2018)617980 PE 617.980v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Sprioc-am chun leasuithe a chur síos : 28-02-2018

Doiciméid sa sainchomhad JURI/8/11749