Tuairimí


Má mheasann coiste go mbaineann ábhar atá cumhdaithe i dtuarascáil a tharchuirtear chuig coiste eile lena réimse freagrachta féin, féadfaidh an choiste sin a iarraidh go n-aithneofar é mar ‘choiste a thugann tuairim’ (Rial 53). Cuirtear an tuairim ghlactha ar aghaidh chuig an gcoiste freagrach, a chuireann í chun vóta. Ní mór don choiste freagrach glacadh gan vóta le leasuithe ó choiste comhlachaithe a thugann tuairim (Rial 54) a thagann faoi réir inniúlacht eisiach an choiste sin. Gach tuairim agus seasamh, ar tuairimí agus seasaimh iad i bhfoirm leasuithe atá glactha ag coiste a thugann tuairim, ní mór iad a chur i gceangal leis an tuarascáil chríochnaitheach. Taispeántar ar an leathanach seo na tuairimí atá glactha ag na coistí.
Bain úsáid as an bhfeidhm chuardaigh do na tuairimí agus na seasaimh i bhfoirm leasuithe go léir a bhfuil fáil orthu.

Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

  OPINION - Opinion on the legal basis of the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU

03-04-2019 JURI_AL(2019)637262 PE 637.262v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

  OPINION - Opinion on the legal basis of the Opinion on the legal basis of the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council adapting a number of legal acts providing for the use of regulatory procedure with scrutiny to Articles 290 and 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union

03-04-2019 JURI_AL(2019)637500 PE 637.500v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

  OPINION - Opinion on the legal basis of the Opinion on the legal basis of the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council adapting a number of legal acts providing for the use of regulatory procedure with scrutiny to Articles 290 and 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union

03-04-2019 JURI_AL(2019)637501 PE 637.501v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

TUAIRIM - Tuairim maidir leis an mbunús dlí atá leis an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cosaint daoine a thuairiscíonn sáruithe ar dhlí an Aontais

25-03-2019 JURI_AL(2019)637335 PE 637.335v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

  OPINION - Opinion on the legal basis of the proposal for a Regulation the European Parliament and of the Council on risk-preparedness in the electricity sector and repealing Directive 2005/89/EC

07-03-2019 JURI_AL(2019)636055 PE 636.055v04-00
JURI

Gilles LEBRETON

  OPINION - Opinion on the legal basis of the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Labour Authority

07-03-2019 JURI_AL(2019)636294 PE 636.294v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

  OPINION - Opinion on the legal basis of the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2009/33/EC on the promotion of clean and energy-efficient road transport vehicles

07-03-2019 JURI_AL(2019)636307 PE 636.307v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

TUAIRIM ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena gcuirtear deireadh le hathruithe ama séasúracha agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/84/AE

21-02-2019 JURI_AD(2019)632863 PE 632.863v02-00
JURI

Pavel SVOBODA

Doiciméid sa sainchomhad JURI/8/14580

  OPINION - Opinion on the legal basis of the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Asylum and Migration Fund (AMF)

19-02-2019 JURI_AL(2019)636054 PE 636.054v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

  OPINION - Opinion in the form of a letter concerning draft Council Implementing Decision approving the conclusion by Eurojust of the Agreement on cooperation between Eurojust and Georgia.

30-01-2019 JURI_AL(2019)632952 PE 632.952v02-00
JURI

Joëlle BERGERON