Tuarascálacha


A luaithe a bheidh dréacht-thuarascáil curtha faoi bhráid an choiste, tugtar an deis do na comhaltaí leasuithe a mholadh roimh sprioc am áirithe. Déantar leasuithe beartaithe a phlé ansin agus vótáiltear orthu sa choiste. A luaithe a bheidh dréacht-tuarascáil leasaithe agus vóta críochnaithe caite, is tuarascáil í agus tíolacfar í sa seisiún iomlánach. Léiríonn an leathanach seo na tuarascálacha arna gcríochnú sa choiste.
Téigh i gcomhairle leis an bhfeidhm cuardaigh do na tuarascálacha go léir atá ar fáil.

Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

  REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market

29-06-2018 A8-0245/2018 PE 601.094v02-00
JURI

Axel VOSS

Doiciméid sa sainchomhad JURI/8/07947

ERRATA/ADDENDA
ERR01
  • oscail an PDF seo i bhfuinneog nua
  • Oscail an WORD seo i bhfuinneog nua
ERR02
  • oscail an PDF seo i bhfuinneog nua
  • Oscail an WORD seo i bhfuinneog nua
LEASUITHE
001-086
087-091
092-096
097-101
102-105
106-111
112-117
118-119
120-123
124-125
126-127
128-129
130-130
131-136
137-145
146-152
153-161
162-165
166-169
170-178
179-186
187-193
194-203
204-208
209-214
215-224\r1
225-234
235-244
245-252

  REPORT with recommendations to the Commission on a Statute for social and solidarity-based enterprises

27-06-2018 A8-0231/2018 PE 612.248v02-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Doiciméid sa sainchomhad JURI/8/07988

  REPORT on three-dimensional printing, a challenge in the fields of intellectual property rights and civil liability

26-06-2018 A8-0223/2018 PE 618.019v03-00
JURI

Joëlle BERGERON

Doiciméid sa sainchomhad JURI/8/09065

ERRATA/ADDENDA
ERR01
  • oscail an PDF seo i bhfuinneog nua
  • Oscail an WORD seo i bhfuinneog nua

  REPORT on monitoring the application of EU law 2016

04-06-2018 A8-0197/2018 PE 617.980v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Doiciméid sa sainchomhad JURI/8/11749

ERRATA/ADDENDA
ERR01
  • oscail an PDF seo i bhfuinneog nua
  • Oscail an WORD seo i bhfuinneog nua
LEASUITHE
001-003

  REPORT on the interpretation and implementation of the Interinstitutional Agreement on Better Law-Making

15-05-2018 A8-0170/2018 PE 615.497v04-00
AFCO JURI

Pavel SVOBODA, Richard CORBETT

Doiciméid sa sainchomhad CJ22/8/05637

  REPORT on the 2017 EU Justice Scoreboard

03-05-2018 A8-0161/2018 PE 616.858v02-00
JURI

Jytte GUTELAND

Doiciméid sa sainchomhad JURI/8/11955

TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le staidreamh ar iompar earraí d’uiscebhealaí intíre (codú)

30-04-2018 A8-0154/2018 PE 618.089v02-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Doiciméid sa sainchomhad JURI/8/11188

ERRATA/ADDENDA
ERR01
  • oscail an PDF seo i bhfuinneog nua
  • Oscail an WORD seo i bhfuinneog nua