Tuarascálacha


A luaithe a bheidh dréacht-thuarascáil curtha faoi bhráid an choiste, tugtar an deis do na comhaltaí leasuithe a mholadh roimh sprioc am áirithe. Déantar leasuithe beartaithe a phlé ansin agus vótáiltear orthu sa choiste. A luaithe a bheidh dréacht-tuarascáil leasaithe agus vóta críochnaithe caite, is tuarascáil í agus tíolacfar í sa seisiún iomlánach. Léiríonn an leathanach seo na tuarascálacha arna gcríochnú sa choiste.
Téigh i gcomhairle leis an bhfeidhm cuardaigh do na tuarascálacha go léir atá ar fáil.

Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

  REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council adapting a number of legal acts providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny to Articles 290 and 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union

09-04-2019 A8-0190/2019 PE 637.548v01-00
JURI

József SZÁJER

LEASUITHE

  REPORT on the request for waiver of the immunity of Eleftherios Synadinos

02-04-2019 A8-0184/2019 PE 634.551v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

  REPORT on the request for waiver of the immunity of Lampros Fountoulis

02-04-2019 A8-0183/2019 PE 634.552v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

  REPORT on the request for waiver of the immunity of Georgios Epitideios

02-04-2019 A8-0185/2019 PE 634.554v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

  REPORT on the request for waiver of the immunity of Jørn Dohrmann

21-03-2019 A8-0178/2019 PE 632.848v02-00
JURI

Evelyn REGNER

  REPORT on the request for waiver of the immunity of Jean-Marie Le Pen

06-03-2019 A8-0167/2019 PE 630.743v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

  REPORT on the request for waiver of the immunity of Dominique Bilde

06-03-2019 A8-0166/2019 PE 630.744v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

  REPORT on the request for waiver of the immunity of Monika Hohlmeier

06-03-2019 A8-0165/2019 PE 634.546v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Clár um Cheartas

06-02-2019 A8-0068/2019 PE 630.382v02-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

LEASUITHE

Doiciméid sa sainchomhad CJ03/8/13979