Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Commission Directive amending Annexes I, III, V and VI to Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council to make purely technical adaptations

2019/2744(RPS) An nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú
JURI

Coiste freagrach

Request for waiver of the immunity of José Manuel Fernandes

2019/2005(IMM) Díolúine
JURI

Ibán GARCIA DEL BLANCO [S&D]

Coiste freagrach

Rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers

2017/0035(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
JURI

Coiste freagrach

Trade in certain steel products between the European Union and the Republic of Kazakhstan (codification)

2015/0082(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
JURI

Coiste freagrach

Discontinuing seasonal changes of time

2018/0332(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
JURI

[PPE]

Iarradh tuairim

Commission Regulation amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standards 1, 8, 34, 37 and 38, International Financial Reporting Standards 2, 3 and 6, Interpretations 12, 19, 20 and 22 of the International Financial Reporting Interpretations Committee and Interpretation 32 of the Standing Interpretations Committee (Text with EEA relevance)

2019/2782(RPS) An nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú
JURI

Iarradh tuairim, comhar feabhsaithe

Commission Regulation amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standards 1 and 8

2019/2781(RPS) An nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú
JURI

Iarradh tuairim, comhar feabhsaithe

2018 discharge: General budget of the EU - European Commission

2019/2055(DEC) Nós imeachta um urscaoileadh
JURI

Iarradh tuairim

2018 discharge: General budget of the EU - European Parliament

2019/2056(DEC) Nós imeachta um urscaoileadh
JURI

Iarradh tuairim

2018 discharge: General budget of the EU - Council and European Council

2019/2057(DEC) Nós imeachta um urscaoileadh
JURI

Iarradh tuairim