Nuacht is déanaí

Next LIBE Committee meetings

16-01-2018 - 15:08
European Parliament calendar 2015

Mórscéalta

Doiciméid úsáideacha

Craoltaí le teacht

24-01-2018 09:00 / 12:30 LIBE
24-01-2018 14:00 / 18:00 LIBE
25-01-2018 09:00 / 12:30 LIBE
25-01-2018 14:00 / 17:30 LIBE

Leabharlann Ilmheán

15-01-2018 - 19:05
LIBE Cruinniú
11-01-2018 - 17:42
CONT LIBE Cruinniú
11-01-2018 - 15:11
LIBE Cruinniú

Focal Fáilte

Interview with Claude Moraes- LIBE chair

Mar Chathaoirleach den Choiste maidir le Saoirsí Sibhialta, Ceartas agus Gnóthaí Baile (LIBE) is cúis áthais dom fáilte a chur romhat chuig an leathanach seo.

Tá Coiste LIBE freagrach as an gcuid is mó den reachtaíocht agus den mhaoirsiú daonlathach maidir leis na beartais i leith Ceartais agus Gnóthaí Baile. Agus é sin ar siúl aige, áirithíonn sé lánurraim don Chairt um Chearta Bunúsacha laistigh d'AE, don Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine agus do neartú shaoránacht na hEorpa.

Leagan níos faide

Cumhachtaí agus freagrachtaíTeagmhálacha

Naisc