Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Marketing and use of explosives precursors

2018/0103(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
LIBE

[S&D]

Coiste freagrach

Conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the readmission of persons residing without authorisation

2019/0181(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
LIBE

Coiste freagrach

Conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the facilitation of the issuance of visas

2019/0182(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
LIBE

Coiste freagrach

Search and rescue in the Mediterranean (SAR)

2019/2755(RSP) Rún - Rialacha 78, 81, 103, 108, 115
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

Coiste freagrach

Implementing decision approving the conclusion by Eurojust of the Agreement on Cooperation between Eurojust and Serbia

2019/0807(CNS) * Nós imeachta an chomhairlithe
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

Coiste freagrach

European Border and Coast Guard: false and authentic documents online (FADO) system and repealing Council Joint Action No 98/700/JHA

2018/0330B(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

Coiste freagrach

Agreement between the European Union and Bosnia and Herzegovina on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Bosnia and Herzegovina

2019/0060(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
LIBE

Bettina VOLLATH [S&D]

Coiste freagrach

Conclusion of the status agreement between the European Union and Montenegro on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Montenegro

2019/0043(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
LIBE

Bettina VOLLATH [S&D]

Coiste freagrach

Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on the application of certain provisions of Council Decision 2008/615/JHA on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime, of Council Decision 2008/616/JHA on the implementation of Decision 2008/615/JHA on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime, and the Annex thereto, and of Council Framework Decision 2009/905/JHA on accreditation of forensic service providers carrying out laboratory activities

2019/0013(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

Coiste freagrach

Agreement between the European Union and the Principality of Liechtenstein on the application of certain provisions of Council Decision 2008/615/JHA on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime, of Council Decision 2008/616/JHA on the implementation of Decision 2008/615/JHA on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime, and the Annex thereto, and of Council Framework Decision 2009/905/JHA on accreditation of forensic service providers carrying out laboratory activities

2019/0012(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

Coiste freagrach