Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Marketing and use of explosives precursors

2018/0103(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
LIBE

[S&D]

Coiste freagrach

Implementing decision approving the conclusion by Eurojust of the Agreement on Cooperation between Eurojust and Serbia

2019/0807(CNS) * Nós imeachta an chomhairlithe
LIBE

Coiste freagrach

Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to vehicle registration data in Ireland

2019/0806(CNS) * Nós imeachta an chomhairlithe
LIBE

Doktor Professor Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

Coiste freagrach

European Border and Coast Guard: false and authentic documents online (FADO) system and repealing Council Joint Action No 98/700/JHA

2018/0330B(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

Coiste freagrach

Agreement between the European Union and Bosnia and Herzegovina on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Bosnia and Herzegovina

2019/0060(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
LIBE

Coiste freagrach

Conclusion of the status agreement between the European Union and Montenegro on actions carried out by the European Border and Coast Guard Agency in Montenegro

2019/0043(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
LIBE

Coiste freagrach

Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on the application of certain provisions of Council Decision 2008/615/JHA on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime, of Council Decision 2008/616/JHA on the implementation of Decision 2008/615/JHA on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime, and the Annex thereto, and of Council Framework Decision 2009/905/JHA on accreditation of forensic service providers carrying out laboratory activities

2019/0013(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
LIBE

Coiste freagrach

Agreement between the European Union and the Principality of Liechtenstein on the application of certain provisions of Council Decision 2008/615/JHA on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime, of Council Decision 2008/616/JHA on the implementation of Decision 2008/615/JHA on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime, and the Annex thereto, and of Council Framework Decision 2009/905/JHA on accreditation of forensic service providers carrying out laboratory activities

2019/0012(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
LIBE

Coiste freagrach

Establishing the conditions for accessing the other EU information systems and amending Regulation (EU) 2018/1862 and Regulation (EU) 2018/xxx [ECRIS-TCN]

2019/0001(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
LIBE

Coiste freagrach

Establishing the conditions for accessing other EU information systems for ETIAS purposes and amending Regulation (EU) 2018/1240, Regulation (EC) No 767/2008, Regulation (EU) 2017/2226 and Regulation (EU) 2018/1861

2019/0002(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
LIBE

Coiste freagrach