Tuairimí


Má mheasann coiste go mbaineann ábhar atá cumhdaithe i dtuarascáil a tharchuirtear chuig coiste eile lena réimse freagrachta féin, féadfaidh an choiste sin a iarraidh go n-aithneofar é mar ‘choiste a thugann tuairim’ (Rial 53). Cuirtear an tuairim ghlactha ar aghaidh chuig an gcoiste freagrach, a chuireann í chun vóta. Ní mór don choiste freagrach glacadh gan vóta le leasuithe ó choiste comhlachaithe a thugann tuairim (Rial 54) a thagann faoi réir inniúlacht eisiach an choiste sin. Gach tuairim agus seasamh, ar tuairimí agus seasaimh iad i bhfoirm leasuithe atá glactha ag coiste a thugann tuairim, ní mór iad a chur i gceangal leis an tuarascáil chríochnaitheach. Taispeántar ar an leathanach seo na tuairimí atá glactha ag na coistí.
Bain úsáid as an bhfeidhm chuardaigh do na tuairimí agus na seasaimh i bhfoirm leasuithe go léir a bhfuil fáil orthu.

Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).

  OPINION on European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

17-02-2020 BUDG_AD(2020)644963 PE644.963v02-00
BUDG

Margarida MARQUES

  OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

17-02-2020 ENVI_AD(2020)646764 PE646.764v03-00
ENVI

Pascal CANFIN

TUAIRIM maidir le gníomhaíochtaí airgeadais an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta - tuarascáil bhliantúil 2019

07-02-2020 ECON_AD(2020)643215 PE643.215v02-00
ECON

Bas EICKHOUT

SEASAMH I bhFOIRM LEASUITHE maidir leis an Seimeastar Eorpach um chomhordú an bheartais eacnamaíoch: Fostaíocht agus Gnéithe Sóisialta i Suirbhé Bliantúil Fáis 2020

06-02-2020 FEMM_AD(2020)646892 PE646.892v02-00
FEMM

Lina GÁLVEZ MUÑOZ

  Opinion on Competition Policy – Annual Report 2019

04-02-2020 IMCO_AL(2020)645059 PE645.059v02-00
IMCO

Petra DE SUTTER - Uachtarán

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Border and Coast Guard Agency for the financial year 2018

30-01-2020 LIBE_AD(2020)643088 PE643.088v04-00
LIBE

Roberta METSOLA

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency for Fundamental Rights for the financial year 2018

29-01-2020 LIBE_AD(2020)643087 PE643.087v03-00
LIBE

Roberta METSOLA

TUAIRIM maidir le beartas iomaíochta - tuarascáil bhliantúil 2019

28-01-2020 AGRI_AD(2020)643188 PE643.188v02-00
AGRI

Isabel CARVALHAIS

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Banking Authority for the financial year 2018

27-01-2020 ECON_AD(2020)643104 PE643.104v02-00
ECON

Derk Jan EPPINK

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Securities and Markets Authority for the financial year 2018

27-01-2020 ECON_AD(2020)643134 PE643.134v02-00
ECON

Derk Jan EPPINK