Obair atá ar siúl


Léiríonn an Obair atá ar siúl na nósanna imeachta reachtacha atá ar siúl faoi láthair i ngach coiste. Léiríonn gach taifead an cineál nós imeachta atá i gceist, ainm an rapóirtéara agus tugtar le fios arb é an coiste sin an coiste atá freagrach nó an amhlaidh gur iarradh ar an gcoiste a thuairim a thabhairt. Tá nasc freisin sna taifid chuig an bhFaireachlann Reachtaíochta ina dtaispeántar na mionsonraí ar fad don nós imeachta, lena n-áirítear aon doiciméid ábhartha. A luaithe a chríochnaítear nós imeachta ag céim an choiste, vótáiltear air sa seisiún iomlánach agus ansin measfar é a bheith curtha i gcrích.

Cuardaigh

Commission Delegated Regulation amending Commission Delegated Regulation (EU) 2015/98 on the implementation of the Union’s international obligations, as referred to in Article 15(2) of Regulation (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council, under the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas and the Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries

2019/2756(DEA) Nósanna imeachta um ghníomhartha tarmligthe
PECH

Coiste freagrach

Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Guinea-Bissau (2019-2024)

2019/0090(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
PECH

João FERREIRA [GUE/NGL]

Coiste freagrach

Conclusion of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Cape Verde (2019-2024)

2019/0078(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
PECH

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR [PPE]

Coiste freagrach

Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of The Gambia and the Implementation Protocol thereto

2019/0076(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
PECH

Carmen AVRAM [S&D]

Coiste freagrach

Fisheries control

2018/0193(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
PECH

Clara AGUILERA [S&D]

Coiste freagrach

Prohibition on driftnet fisheries

2014/0138(COD) ***| An gnáthnós imeachta reachtach  an chéad léamh
PECH

Coiste freagrach

Agreement between the EU and Chile on the conservation of swordfish stocks in the South-Eastern Pacific Ocean

2010/0084(NLE) Achtacháin neamhreachtacha
PECH

Coiste freagrach

2018 discharge: General budget of the EU - European Commission

2019/2055(DEC) Nós imeachta um urscaoileadh
PECH

Iarradh tuairim

2018 discharge: General budget of the EU - European Parliament

2019/2056(DEC) Nós imeachta um urscaoileadh
PECH

Iarradh tuairim - Chinn an coiste nach dtabharfadh sé tuairim uaidh

2018 discharge: General budget of the EU - Council and European Council

2019/2057(DEC) Nós imeachta um urscaoileadh
PECH

Iarradh tuairim - Chinn an coiste nach dtabharfadh sé tuairim uaidh